Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Κοινωνική Επίδοση Ουσιαστικά θέματα • Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία • Αντιμετώπιση Διαφθοράς & Δωροδοκίας • Εργασιακές πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα • Τοπικές κοινότητες • Πρακτικές Αγοράς Είμαστε οι άνθρωποί μας Συσχέτιση με τις Αρχές του UN Global Compact 1 η Αρχή, 2 η Αρχή, 3 η Αρχή, 4 η Αρχή, 5 η Αρχή, 10 η Αρχή Συσχέτιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Ποσοστό συνολικών εθελοντικών αποχωρήσεων εργαζομένων επί του μέσου όρου του αριθμού των άμεσα εργαζομένων το έτος. 2 Ποσοστό επί του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους συνολικούς eligible εργαζόμενους φτάνει το 82,3%. Ο όρος eligible περιλαμβάνει τους εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλαμ- βάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου. Ποσοστό εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες 2018 93,2% 2017 88,4% Νέες θέσεις εργασίας 2018 45 2017 95 Δείκτης κινητικότητας υπαλλήλων 1 2018 5,6% 2017 3,3% Αριθμός Δυστυχημάτων 2018 0 2017 0 Αριθμός Ατυχημάτων άμεσα εργαζομένων 2018 5 2017 3 (ατυχήματα με διακοπή εργασίας) Περιστατικά επαγγελμα- τικών ασθενειών 2018 0 2017 0 Ανθρωποώρες εκπαίδευσης 2018 43.950 2017 45.833 Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων 2 2018 74% 2017 80,8% Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης 2018 18,8% 2017 22,7% (Ποσοστά επί του Στελεχειακού δυναμικού της εταιρείας) Ποσοστό γυναικών στην άμεση απασχόληση 2018 17,4% 2017 15,4% Ποσοστό νέων <30 ετών στην άμεση απασχόληση 2018 11,0% 2017 11,2% Κοινωνικές επενδύσεις 2018 €2,42 2017 €2,02 (εκ.) < 30 68 69

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=