Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους [ GRI 102-11 ] Η MYTILINEOS, λόγω της πολυεπίπεδης επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συναλλάσσεται με μια ευρεία γκάμα κοινωνικών ομάδων. Οι διαφορετικές αυτές ομάδες κατα- γράφονται, ιεραρχούνται και χαρακτηρίζονται ως «βασικές ομάδες Κοινωνικών Εταίρων» για την εταιρεία, βάσει συγκε- κριμένων κριτηρίων και σε συνάρτηση με: • τη θέση που έχουν στη σφαίρα επιρροής της, • το βαθμό σημασίας και σχετικότητάς που αποδίδουν ή έχουν στις δραστηριότητες της και • τον τρόπο που επηρεάζουν συνολικά την ικανότητα της να εκπληρώσει το όραμα και την αποστολή της. Oι συνέργειες της MYTILINEOS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαμορφώνονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεισφοράς της εταιρείας στον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 17 που υποστηρίζει συνεργασίες χωρίς αποκλεισμούς χτισμένες πάνω σε αρχές και αξίες, σε ένα κοινό όραμα και κοινούς στόχους. Η MYTILINEOS προωθεί την τακτική επικοινωνία με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, η συχνότητα της οποίας απορρέει από το είδος της σχέσης που έχει αναπτύξει με την κάθε ομάδα, προκειμένου να κατανοεί τις προσδοκίες τους και να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν διατηρώντας και ισχυροποιώντας παράλληλα την "κοινωνική άδεια" λειτουργίας της. 35 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=