Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Εταιρική Διακυβέρνηση Συσχέτιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Διασφάλιση της διαφάνειας προς το επενδυτικό κοινό, διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2018 11 2017 7 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2018 Ε: 27,3% ΜΕ: 72,7% ΑΜΕ: 63,6% 2017 Ε: 28,5% ΜΕ: 43% ΑΜΕ: 28,5% Ε: Εκτελεστικά μέλη ΜΕ: Μη Εκτελεστικά μέλη AME: Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2018 Α: 63,6% ΜΑ: 36,3% 2017 Α: 28,6% ΜΑ: 71,4% Α: Ανεξάρτητα Μέλη ΜΑ: Μη Ανεξάρτητα Μέλη Δυαδικότητα Προέδρου 2018 Ναι 2017 Ναι Ορισμός Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου 2018 Όχι 1 2017 Όχι Διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου 2018 4 2017 4 έτη Αριθμός Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 2018 58 2017 91 Συμμετοχή <75% στις συνεδριάσεις του ΔΣ 2018 0 2017 0 αριθμός μελών ΔΣ Πολυμορφία στο ΔΣ 2018 Α: 81,2% Γ: 18,8% 2017 Α: 85,8% Γ: 14,2% Α: Άνδρες - Γ: Γυναίκες Σύστημα ψηφοφορίας 2018 πλειοψηφία 2017 πλειοψηφία Αριθμός Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου 2018 2 2017 2 Επιτροπή Ελέγχου & Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 2018 ΕΚΕΔ (2013) 2017 ΕΚΕΔ (2013) Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Αν και δεν υφίσταται Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, μία από τις βελτιώσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το 2018 ήταν ο διορισμός Ανώτερου ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director). 113

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=