ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

62 63 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 Το 2017, η MYTILINEOS ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υπέγραψε τη δήλωση δέσμευσης ως υποστηρικτής του προγράμματος G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Hellas). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει σε μια ενιαία δράση τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη μαθητεία EU talent και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία Europe- an Pact4Youth, με βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Η εταιρεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δέσμευσης έχει αναλάβει να: εκπαίδευσης και να ανοίξει δρόμους καριέρας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ανάλυση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος, που υλοποιήθηκε μέσω της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On Invest- ment (SROI) , πρωτοβουλία που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας, η συνολική επένδυσηπαρήγαγε κοινωνικήαξίαμε δείκτηαπόδοσης SROI ίσο με 4,24:1 . Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» παρήχθησαν 4,24 ευρώ κοινωνικής αξίας, αποτυπώνοντας πλήρως το σύνολο των πλεονεκτημάτων που έχουν τέτοιες δράσεις συμβάλλοντας σε μία κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Ηστήριξη για 10η χρονιά του θεσμού τουΠρογράμματος Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την ανάδειξη της αριστείας και για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους και ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες να έχουν ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Προσβλέποντας στην ενθάρρυνση της εξωσχολικής μόρφωσης και τη δημιουργία συνθηκών βιωματικών δράσεων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η MYTILINEOS ανέλαβε την ανακατασκευή αίθουσας διδασκαλίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου σε Αίθουσα Βιβλιοθήκης & Πολυχώρου Δραστηριοτήτων για τα παιδιά του σχολείου. Εκτός από τις εργασίες ανακαίνισης με σύγχρονα διακοσμητικά στοιχεία, η αίθουσα διαθέτει σύγχρονη εγκατάσταση συστήματος AUDIO-VISUAL, σύγχροναερμάριαβιβλιοθήκηςκαιθηκώνγιαΓεωγραφικούς και Επιμορφωτικούςχάρτες, κλειστάερμάριαγιαεξοπλισμό πειραμάτων καθώς και κινητών πάγκων εκτέλεσης πειραμάτων. προμήθεια αναγνωστηρίων, φτιαγμένων από υλικά φιλικά για τα παιδιά. Τέλος κατασκευάστηκε χώρος αποτελούμενος από κερκίδα με μαξιλάρια και χαλί για την ανάγνωση – παρουσίαση παραμυθιών και παιχνίδι για τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών. H εποχή των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων που διανύουμε, όπου η προώθηση και η προτροπή προς τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών, ειδικά από τη νέα γενιά, κρίνεται επιτακτική, η ενίσχυση της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης, κρίνεται ως μείζον παράγοντας τόσο για την μείωση της ανεργίας όσο και για την ύπαρξη οικονομικής ευημερίας. Η MYTILINEOS στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με το βλέμμα στραμμένο στην πρωτοπορία και τις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις και με στόχο να δημιουργηθεί μια υπεραξία από την νέα γενιά, η οποία να παραμείνει στη χώρα, επενδύει στη νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα το 2017 η εταιρεία στήριξε : Τοθεσμό του πανελλήνιουδιαγωνισμούδιαστημικήςCan- Sat in Greece , ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στόχος της διοργάνωσης αυτής, είναι η εδραίωση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς διαστημικής, όσο και την ανάπτυξη μίας μαθητικής κοινότητας που θα στραφεί προς τις τεχνολογίες του διαστήματος και θα αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που της δίνονται μέσα από την ενασχόλησή της με αυτό. Το θεσμό «F1 in Schools» που πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια υπό την αιγίδα της Formula One και αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα S.T.E.M. Education (Science, Technology, Engineer- ing, Mathematics) για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και όχι μόνο. Η εταιρεία υποστήριξε οικονομικά την επιστημονική εργασία της ομάδας Omega Racing, του σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελική φάση του παγκόσμιου πρωταθλήματος «F1 in Schools» στη Μαλαισία, το 2017, καταλαμβάνοντας την 9η θέση. Τέλος, η οικονομική αλλά και η συμβουλευτική υποστήριξη της MYTILINEOS στο Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) , του ΣΕΒ, στοχεύει να φέρει πιο κοντά στην επιχειρηματική σκέψη και δράση τα νέα παιδιά ενισχύοντας την επιχειρηματική κουλτούρα εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία, στην εκπαίδευση. Μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2016- 17, 8.810 μαθητές συμμετείχαν στα 10 συνολικά προγράμματα που υλοποίησε ο φορέας, ενώ προέκυψαν 95 εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις που έφεραν πιο κοντά τη μαθητική κοινότητα της χώρας στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ομαδικότητα. Να διαθέσει μέσω των προγραμμάτων της συγκεκριμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε δύο άξονες: Πρακτική άσκηση (intern- ship), και Επαγγελματική κατάρτιση (traineeship), Ναενσωματώσει τακριτήριαποιότητας τουΠρογράμματος στις δράσεις της εταιρείας για τις θέσεις αυτές Να αναπτύξει πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας για την από κοινού δράση για κάλυψη του «χάσματος δεξιοτήτων» (skills gap) Να εξετάσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με κάλυψη, από την εταιρεία μας, του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε ΜμΕ της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Σ τόχος της συγκεκριμένης διοικητικής προσέγγισης είναι να παρέχει βασικές ουσιαστικές πληροφορίες προς τους πελάτες, τους προμηθευτές και συνεργάτες τηςMYTILINEOS ώστε να κατανοήσουν το πως η εταιρεία διαχειρίζεται τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων της καθώς και το πώς στοχεύει να εντάξει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Συνάφεια και όρια Ουσιαστικού θέματος Στην MYTILINEOS δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Η ποιότητα των προϊόντων, αλλάκαι ησυνεχής υποστήριξη, εξυπηρέτησηκαι ικανοποίηση των πελατών της, αποτελούν για την εταιρεία εκτός καταλυτικό στοιχείοτηςβιωσιμότητάςτηςκαιπεδίοσυνεχούςανάπτυξης.Η εταιρεία εξ αιτίας των διαφορετικών Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας καθώς και της γεωγραφικής διασποράς των λειτουργιών της, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πελατειακής βάσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της εταιρείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική της λειτουργία, προμηθεύοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών από την εξορυκτική διαδικασία και την παραγωγή & συντήρηση της βιομηχανίας αλουμινίου, την κατασκευή και αγορά εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων EPC, μέχρι την λειτουργία και συντήρηση Ενεργειακών Κέντρων και την ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Μεδεδομένοότι ηζήτησηγιανέαπροϊόνταμεκύκλο ζωής μεγαλύτερης διάρκειας και μειωμένης περιβαλλοντικής επίδρασης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, η εταιρεία επενδύει στην αναζήτηση λύσεων που να μπορούν να ικανοποιούν τις εκάστοτε πελατειακές της ανάγκες, στοχεύοντας στην άρτια εξυπηρέτηση με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευτών είναι καταλυτικόςαφούαποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειάς. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι να παράγεται / κατασκευάζεται στην Ελλάδα, μια μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων υλικών και προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας. Όρια: Tα όρια του συγκεκριμένου Ουσιαστικού θέματος περιλαμβάνουν τους πελάτες και την αλυσίδα εφοδιασμού των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης: Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τόσο οι παραγωγικές της διαδικασίες όσο και η εφοδιαστική της αλυσίδα επηρεάζουν την εκπλήρωση των στόχων της που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή δύναται να αντιμετωπίσει τους ακόλουθους κινδύνους: GRI 103-1 GRI 102-11 GRI 102-15 ªËÁ¶Ä¡°ª¹° ¡¹° ÆÃ˪ ªÆÃÌÃ˪ ¦Ã¹Ãƹº¸ ¶º¦°¹¢¶Ëª¸ Πρακτικές αγοράς Διοικητική προσέγγιση Στην προώθηση της νεανικής καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Στη ανάπτυξη σημαντικών συμπράξεων για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=