ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 4-5

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
1
1.
2
2.
4
3.
5
4.
10
4.1
12
4.2
14
4.3
15
4.4
18
5.
20
5.1
22
5.2
24
5.3
25
6.
32
6.1
34
6.2
34
6.3
36
6.4
38
6.5
39
6.6
40
6.7
44
7.
46
7.1
48
7.2
51
7.3
51
7.4
52
7.5
57
7.6
60
7.7
61
7.8
64
7.9
65
66
66
69
70
8.
72
8.1
75
8.2
78
8.3
80
9.
Περιεχόμενα
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...90
Powered by FlippingBook