ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 9

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Protergia
M&M GAS
Korinthos Power
EΡΓA EPC
METKA
Επιτροπή
ΕΚΕ
Γενική Διοικητική
Δ/νση Ομίλου
Δ/νση Εξαγορών
& Συγχωνεύσεων
Δ/νση Group
Corporate Affairs
Δ/νση Συντ.
& Αναπτ. Διεθνών
Σχέσεων
7
WADE BURTON
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...160
Powered by FlippingBook