ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 7

Με πίστη στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και
της Εταιρικής Υπευθυνότητας και με σεβασμό στην
κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους του και
τους μετόχους, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σε κάθε
του βήμα, συνδέει άρρηκτα την επιχειρηματικότητα
με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Εν μέσω του ασφυκτικού κλίματος που δημιουργεί
η κρίση στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
• Προάγει τη δυναμική της ελληνικής ανάπτυξης
σε διεθνές επίπεδο με προϊόντα και υπηρεσίες
που ξεχωρίζουν παγκοσμίως.
• Προβάλλει την ανταγωνιστικότητα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων, το ταλέντο και τη δημιουρ-
γικότητα του ελληνικού επιχειρείν κόντρα στα
εμπόδια που θέτει το οικονομικό περιβάλλον.
• Στηρίζει σταθερά την ελληνική οικονομία
και
κοινωνία με 2.500 θέσεις εργασίας
και κοι-
νωνικό προϊόν
€211
εκατ. για το 2013.
5
«Προάγει τη δυναμική της ελληνικής ανάπτυξης
σε διεθνές επίπεδο με προϊόντα και υπηρεσίες
που ξεχωρίζουν παγκοσμίως»
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...160
Powered by FlippingBook