ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 3

Περιεχόμενα
2-3
Μήνυμα Προέδρου
4-5
Ταυτότητα
6-7
Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Δομή
8-9
Τομείς Δραστηριοποίησης
Έργα EPC
Mεταλλουργία & Mεταλλεία
Ενέργεια
10
2014: Προοπτικές Ανάπτυξης
11
Ο Όμιλος με μια Ματιά
12-13
Οι Άνθρωποί μας
14-15
Κοινωνική Υπευθυνότητα
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...160
Powered by FlippingBook