Ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Απολογισμού 2016

Προς όλες τις ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων:

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμβάλετε, αν το επιθυμείτε, απαντώντας στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, στην προσπάθειά μας για τη βελτίωση του Κοινωνικού μας Απολογισμού.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το περιεχόμενο του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου καθορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της εφαρμογής της διαδικασίας του προσδιορισμού των θεμάτων Ουσιαστικότητας όπως προβλέπεται από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI-G4. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα του Απολογισμού στην σελίδα 8).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 • Σε ποια ομάδα Κοινωνικών Εταίρων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανήκετε; (Μπορείτε να σημειώσετε μόνο μία επιλογή)
 • Μελετώντας τον Κοινωνικό Απολογισμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ποια από τις ακόλουθες βασικές του ενότητες ήταν η πιο ενδιαφέρουσα για εσάς; (Μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μία επιλογή)
 • Παρακαλούμε αξιολογήστε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του Κοινωνικού Απολογισμού. (Βαθμολογία 1-5, με 1 χαμηλότερη, 5 υψηλότερη)
  • Σχεδιασμός
  • Περιεχόμενο και δομή
  • Σαφήνεια κειμένων & στοιχείων
  • Διαφάνεια περιεχομένου
  • Γενική εντύπωση
 • Υπάρχουν θέματα τα οποία ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο σε μελλοντικές εκδόσεις του Κοινωνικού του Απολογισμού; Παρακαλώ σημειώστε την άποψη σας στο ακόλουθο πλαίσιο.
 • Παρακαλούμε αναφέρατε σύντομα, στο ακόλουθο πλαίσιο, πιθανά σχόλια ή προτάσεις σας που αφορούν γενικά στην περαιτέρω βελτίωση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
 • Ποια μορφή του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προτιμάτε περισσότερο;
 • Email *
 • Πληκτρολογήστε το κείμενο της εικόνας. *