Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.

Η Προσέγγισή μας

Φροντίζοντας
για το μέλλον

Καταβάλλουμε συλλογική προσπάθεια για να εντοπίσουμε ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και όπου μπορούμε, να βοηθήσουμε, να συμπληρώσουμε, να στηρίξουμε, να προάγουμε.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιβάλλον

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτελούν βασικά στοιχεία της προσέγγισης της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Sustainability Actions Map

Στρατηγική επιλογή της MYTILINEOS είναι να δημιουργεί αξία όπου δραστηριοποιείται.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμμετοχή σε δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η MYTILINEOS δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της σε ετήσια βάση στο πλαίσιο ειδικών αξιολογήσεων αναλυτών, εταιρειών κοινωνικά υπευθύνων επενδύσεων (Social Responsible Investments) και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Integrated Value Creation SCORECARD 2019

Δείτε την αξία που παράγει η MYTILINEOS, προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, ανάλογα με τους πόρους που διαχειρίζεται και αξιοποιεί.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS συμμετέχει οικειοθελώς, συνεργάζεται, και υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες/φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς

ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ


 Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Κατά την περίοδο των τελευταίων 11 ετών (2010-2020), η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από €16 εκ. καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας ενεργά στην άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κανάλι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies