Συμμετοχή σε δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η MYTILINEOS δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της σε ετήσια βάση στο πλαίσιο ειδικών αξιολογήσεων αναλυτών, εταιρειών κοινωνικά υπευθύνων επενδύσεων (Social Responsible Investments) και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Sustainalytics

Η Sustainalytics είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών ESG και εταιρικής διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας επενδυτές σε όλο τον κόσμο στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπεύθυνων επενδυτικών στρατηγικών. Για πάνω από 25 χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας καινοτόμων λύσεων για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των παγκόσμιων επενδυτών. Σήμερα, η Sustainalytics συνεργάζεται με εκατοντάδες κορυφαία συνταξιοδοτικά ταμεία και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο που ενσωματώνουν πληροφορίες και αξιολογήσεις ESG και εταιρικής διακυβέρνησης στις επενδυτικές τους διαδικασίες. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι επενδυτές ανέδειξαν τη Sustainalytics μεταξύ των κορυφαίων τριών εταιρειών τόσο για την έρευνα ESG όσο και για την εταιρική διακυβέρνηση στην ανεξάρτητη έρευνα Independent Research in Responsible Investment Survey. Η MYTILINEOS συμμετέχει στο Comprehensive Option του Risk Rating της Sustainalytics και κατατάσσεται στη βαθμίδα Medium Risk, με βαθμολογία:

ISS E&S Quality Score

Η ISS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο σε θέματα Υπεύθυνων Επενδύσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τον Ιανουάριο του 2018 η εταιρεία προχώρησε στη εφαρμογή του δείκτη “Environmental & Social Quality Score Disclosure and Transparency Signal”, που επικεντρώνεται στην δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων με έμφαση σε Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά θέματα. Ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη είναι να θέσει στο επίκεντρο των επενδυτικών αποφάσεων περιβαλλοντικά (Ε) και κοινωνικά κριτήρια (S). Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο δείκτη έχει το δικό της score σε μία κλίμακα από 1 που δηλώνει υψηλό δείκτη δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και χαμηλότερο ρίσκο έως 10 που δηλώνει το χαμηλότερο δείκτη δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και υψηλότερο ρίσκο. Η MYTILINEOS είναι μία από τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο δείκτη και η επίδοσή της μέχρι και 05/02/2021 είναι:

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Refinitiv

Η Refinitiv® προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων για ESG δεδομένα, καλύπτοντας εταιρείες που καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αξίας. Με ιστορία που χρονολογείται από το 2002, εξετάζει περισσότερες από 450 διαφορετικές ESG παραμέτρους βοηθώντας τις εταιρείες να ενσωματώνουν εύκολα παράγοντες ESG στην ανάλυση χαρτοφυλακίου τους και στις ποσοτικές αναλύσεις τους.

Οι βαθμολογίες ESG από τη Refinitiv έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της διαφανούς και αντικειμενικής μέτρησης της απόδοσης, της δέσμευσης και της αποτελεσματικότητας των εταιρειών σε 10 βασικά θέματα (εκπομπές, καινοτομία περιβαλλοντικών προϊόντων, ανθρώπινα δικαιώματα, μέτοχοι κ.λπ.) με βάση δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί δημόσια. Πληκτρολογώντας την ονομασία της MYTILINEOS στη μηχανή αναζήτησης, μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της επίδοσης της MYTILINEOS μέσω της διαθέσιμης πλατφόρμας της Refinitiv.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CDP

Η MYTILINEOS, από το 2016, συμμετέχει εθελοντικά στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP – WATER Security με τη δημοσιοποίηση εκτενών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της δραστηριότητας της.

Bloomberg

Ο Οργανισμός Bloomberg αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως πηγή, σε πραγματικό χρόνο, οικονομικών ειδήσεων και πληροφοριών από τις κεντρικές τράπεζες, τα επενδυτικά ιδρύματα, τις εμπορικές τράπεζες, τις κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, τις εταιρείες και τις οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες. Με πάνω από 300.000 συνδρομητές, η υπηρεσία Bloomberg Professional παρέχει μια πλατφόρμα για την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματά διεθνών Ομίλων και εταιρειών που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές επενδυτικά από τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ετήσια έρευνα “ESG Bloomberg Survey”, στην οποία η MYTILINEOS συμμετέχει από το 2011. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, η επίδοση που αφορά στη δημοσιοποίηση των ESG στοιχείων της Εταιρείας είναι 62.0/100.

Ideal Ratings

Η Ideal Ratings Inc. παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη των αγορών κεφαλαίου ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών από τις εταιρείες. Καλύπτοντας περισσότερες από 40 χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από 10 εκατομμύρια καταχωρίσεις δεδομένων. Η Ideal Ratings προσφέρει μια σειρά από διαδικασίες διαλογής που σχετίζονται με ποιοτικά και ποσοτικά σύνολα δεδομένων που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και τις χώρες ενδιαφέροντος. Η επίδοση της MYTILINEOS σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση είναι ΑΑ (265.5/300).

 

Arabesque S-Ray®

Η Arabesque είναι μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία επιδιώκει να προσδώσει μια νέα διάσταση στη μεθοδολογία επενδύσεων με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση της επίδοσης και της βιωσιμότητας των εισηγμένων εταιρειών σε διεθνές επίπεδο. Στην προσπάθειά της αυτή έχει αναπτύξει το S-Ray®, ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση στοιχείων βιωσιμότητας για περισσότερες από 7.000 εταιρείες παγκοσμίως. Η Arabesque μέσω του S-Ray®, χρησιμοποιώντας υπολογιστική στατιστική (machine learning) αναλύει πάνω από 200 δείκτες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 50.000 πηγές. Είναι το πρώτο εργαλείο που αξιολογεί τις εταιρείες σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (GC Score), ενώ παράλληλα παρέχει μια ανάλυση ανά κλάδο για την επίδοση των εταιρειών σε σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (ESG Score). H Arabesque ξεκίνησε να αναλύει την επίδοση της MYTILINEOS μέσω του S-Ray® τον Οκτώβριο του 2018. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της επίδοσης της MYTILINEOS μέσω της διαθέσιμης πλατφόρμας του S-Ray®:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CSR Hub

Το CSRHub είναι μια πλατφόρμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρέχει πρόσβαση σε σχετικές αξιολογήσεις. Δίνει πληροφορίες για 17.490 εταιρείες από 141 χώρες. Χρησιμοποιείται από ανώτατα στελέχη, ερευνητές, επενδυτές, επαγγελματίες και ακτιβιστές προκειμένου να συγκρίνουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης & αειφορίας. Το CSRHub περιλαμβάνει 600 κορυφαίες πηγές δεδομένων CSR / ESG, έρευνες από το ευρύ κοινό, κυβερνητικούς δείκτες, εταιρικές δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ καθώς και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η MYTILINEOS βρίσκεται σταθερά στις 5 πρώτες θέσεις της λίστας των 24 ελληνικών εταιρειών που καταφέρνουν να αξιολογηθούν και στις 4 κατηγορίες του δείκτη (Κοινωνία -Ανθρώπινο Δυναμικό – Περιβάλλον - Διακυβέρνηση).

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies