Πώς δημιουργούμε αξία

Ο τρόπος με τον οποίο η MYTILINEOS δημιουργεί και προσφέρει αξία αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου. Από την προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της μέχρι και την άντληση εσόδων, η εταιρεία δημιουργεί μία σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρή κοινωνική και οικονομική επίδραση. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας η MYTILINEOS  υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους σφαίρα επιρροής. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που εκτείνεται, πέρα από τα όρια δραστηριοποίησης της εταιρείας, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά. Ακολουθεί η παρουσίαση της αξίας που παράγει η MYTILINEOS σε όρους Ενιαίων Δεικτών Επίδοσης (KPIs), Κοινωνικού προϊόντος και Κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος.

Integrated Value creation Scorecard

Αποτελεί μία ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή που συνδυάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, που προκύπτουν από την αξιοποίηση των οικονομικών, των βιομηχανικών, των ανθρώπινων, των φυσικών και των κοινωνικών πόρων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητας της. Παράλληλα αναλύεται η μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση, από την οποία εξαρτάται ο βαθμός ενίσχυσης, διατήρησης ή μείωσης της αξίας που παράγει η MYTILINEOS σε ετήσια βάση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διανομή παραγόμενης Οικονομικής αξίας (Κοινωνικό προϊόν)

Το 2019, η MYTILINEOS παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας €1.220,4 εκ. προς τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται πέρα από την Εταιρία, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά.

Ανάλυση Κοινωνικού Προϊόντος

Οικονομική αξία που διανέμεται: 2018 2019

Σε φόρους προς τις κρατικές αρχές:

€71,2 εκ.

€84,7 εκ.

Σε εγχώριους προμηθευτές:

€843 εκ.

 €777,5 εκ.

Σε παρόχους κεφαλαίων:

€76,7 εκ.

€73,1 εκ.

Σε επενδύσεις για μελλοντική ανάπτυξη:

€84,2 εκ.

€127 εκ.

Σε μισθούς και παροχές εργαζομένων:

€81,2 εκ.

€93,7 εκ.

Σε περιβαλλοντικές επενδύσεις:

€17,3 εκ.

€61 εκ.

Σε κοινωνικές επενδύσεις:

€2,3 εκ.

€3,4 εκ.

Sustainable Development Actions Map

Στρατηγική επιλογή της MYTILINEOS είναι να δημιουργεί αξία όπου δραστηριοποιείται.

Δείτε πως το όραμα της Εταιρίας για Αειφόρο Ανάπτυξη γίνεται πράξη.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνικό-οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα

Η MYTILINEOS, με στόχο την ενημέρωση όλων των Κοινωνικών της Εταίρων, για την αξία που δημιουργεί όχι μόνο για την ίδια αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, τα τελευταία τριάντα χρόνια, συνεργάζεται με το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας ΕΥ, για την μελέτη της Κοινωνικής και Οικονομικής επίδρασης της δραστηριότητας της στη χώρα.  Τα αποτελέσματα των μελετών επιβεβαιώνουν, για μια ακόμα φορά την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της MYTILINEOS στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των βασικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies