Η Προσέγγιση μας

Σύμφωνα με την Επιχειρηματική μας Αποστολή:“Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική Οικονομία.”

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της MYTILINEOS. Η εταιρεία, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική για την MYTILINEOS, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, προς την αειφορία με εφαλτήριο την αποστολή και τις αξίες της. Ε.Κ.Ε. για την MYTILINEOS είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης με στόχο την αύξηση του θετικού της αντίκτυπου προς την ευρύτερη κοινωνία ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική για την MYTILINEOS, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, προς την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εφαλτήριο το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της.

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS, από το 2008, συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals), οι οποίοι αποτελούν ένα νέο, καθολικό σύνολο σκοπών, στόχων και δεικτών που τα κράτη μέλη του ΟΗΕ αναμένεται να χρησιμοποιήσουν για να πλαισιώσουν τις ατζέντες και τις πολιτικές τους μέχρι το 2030. H παρούσα πολιτική Ε.Κ.Ε. της Εταιρίας έχει ευθυγραμμιστεί με τους συγκεκριμένους Στόχους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies