Οι κύριες πολιτικές μας

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης PDF 452,2KB

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας MYTILINEOS PDF 2,6MB

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Διαδικασία Διαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων PDF 345,7KB

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας PDF 759,6KB

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων PDF 587,8KB
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies