Οι κύριες πολιτικές μας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας PDF 795,0KB

Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική PDF 598,9KB

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης PDF 261,0KB

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας MYTILINEOS PDF 2,6MB

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Διαδικασία Διαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων PDF 345,7KB

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας PDF 1,0MB

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων PDF 587,8KB
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies