Η συμβολή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν την ατζέντα του ΟΗΕ, μέχρι το 2030, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η MYTILINEOS, έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους Στόχους αυτούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον από την εταιρεία ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές προτεραιότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτική παρουσίαση της συμβολής της MYTILINEOS στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αντίστοιχες Εθνικές προτεραιότητες (περίοδος 2016 – 2020).

 

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(1.2) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού ανδρών, γυναικών και παιδιών που ζουν στη φτώχεια υπό όλες τις μορφές της.
(1.5) Συμβάλλουμε στη μείωση της έκθεσης και της ευαισθησίας των φτωχών αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, απέναντι σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Στηρίζουμε, μέσω των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που διατηρούμε, το εισόδημα περισσότερων από 31.500 ανθρώπων1 σε ετήσια βάση.
 • Θεωρώντας ως βασικό παράγοντα άμβλυνσης της φτώχειας τη μείωση της ανεργίας έχουμε δημιουργήσει, στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας, 534 νέες θέσεις εργασίας.
 • Στηρίζουμε και καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες, σε ετήσια βάση, 501 οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, στις τοπικές μας κοινωνίες.
 • Δώσαμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 51 νέους άνεργους μηχανικούς μέσω της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Επιπλέον μέσα από 5 κεντρικά κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που υλοποιήσαμε αμβλύναμε τις συνέπειες της φτώχειας για  περισσότερα από 432 άτομα (ενήλικες και παιδιά) που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και κοινωνικό αποκλεισμό αποκλείοντας κάθε μορφή διάκρισης.

1 Μελέτη Κοινωνικοοικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS 2019.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(2.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της πρόσβασης σε επαρκή τροφή θρεπτικής αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.
(2.2) Συμβάλλουμε στη μείωση όλων των μορφών κακής διατροφής, αντιμετωπίζουμε τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και των έφηβων.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Προσφέραμε 131.977 ζεστά και υγιεινά σχολικά γεύματα σε 1.262 μαθητές 56 σχολείων με αυξημένο δείκτη επισιτιστικής ανασφάλειας στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Καβάλας, Τρικάλων και Φωκίδας.
 • Συμβάλλαμε στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19, διασφαλίζοντας την δυνατότητα σίτισης 80 ευάλωτων ατόμων (ενήλικες και παιδιά) στο Νομό Αττικής.
 • Διασφαλίσαμε τη δυνατότητα σίτισης 249 παιδιών που ζουν σε έντονη φτώχεια, με την κατασκευή μιας νέας αίθουσας εστίασης και την αναβάθμιση του εστιατορικού εξοπλισμού του St. Nicolas Preparatory School, στην Γκάνα καθώς και την διανομή φαγητού στα σπίτια των παιδιών την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(3.2) Συμβάλλουμε στη μείωση των θανάτων νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών.
(3.6) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των θανάτων που οφείλονται σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα.
(3.7) Συμβάλλουμε στην αποφυγή θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση/δημιουργία 10 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (για παιδικούς τραυματισμούς) στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. Άμεσα ωφελούμενους περισσότερα από 67.000 παιδιά σε ετήσια βάση.
 • Υλοποιήσαμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ασφαλή Οδήγηση με άμεσα ωφελούμενους περισσότερα από 700 άτομα (εργαζομένους, επαγγελματίες οδηγούς και τους μαθητές των τοπικών μας κοινωνιών).
 • Στηρίζουμε έμπρακτα, καμπάνιες ενημέρωσης σε σχολεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας ανά την Ελλάδα, έχοντας ενημερώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 11.000 παιδιά, γονείς & εκπαιδευτικούς με την έκδοση 50.000 εξειδικευμένων εντύπων ετησίως («Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο Σπίτι», «Αθλητισμός με Ασφάλεια», «Προσοχή στα Εγκαύματα»).
 • Καλύψαμε τα έξοδα νοσηλείας, 3 απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων παιδιών, ευπαθών οικονομικά οικογενειών που έχρηζαν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης.
 • Συμβάλλαμε στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19, προσφέροντας 3.400 μάσκες, 30.000 γάντια και 60 λίτρα αντισηπτικό σε 156 άτομα σε 3 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
 • Πραγματοποιήσαμε 1.201 οδοντιατρικές εξετάσεις σε 450 παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων τα 388 παιδιά έχρηζαν οδοντιατρικών παρεμβάσεων.
 • Καταγράψαμε μηδενικά περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και μηδενικά περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών από την παραγωγική μας δραστηριότητα. Θέσαμε απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και απανθρακοποίησης του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(4.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση, ότι όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
(4.3) Συμβάλλουμε στην ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
(4.4) Συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των νέων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές, παρέχοντας τους πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
(4.b) Συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών ωθώντας έτσι τους μαθητές να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Στηρίξαμε για τρία χρόνια 56 μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης μέσα από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της Σχολικής Διαρροής, «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ».
 • Δημιουργήσαμε 172 νέες ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
 • Δημιουργήσαμε 15 σχολικές βιβλιοθήκες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Βοιωτίας, Μαγνησίας και Πρεβέζης προς όφελος 2.198 μαθητών και 251 εκπαιδευτικών.
 • Εφοδιάσαμε με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 50 σχολεία της ελληνικής περιφέρειας.
 • Ενισχύσαμε με 100 tablets 21 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας συμβάλλοντας στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19.
 • Προσφέραμε την δυνατότητα σε 2.513 μαθητές 45 σχολείων ανά την Ελλάδα, με την χρήση της τεχνολογίας και με την βοήθεια 94 καθηγητών, μέσω live mentoring, να επικοινωνήσουν με επιτυχημένους επαγγελματίες και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους μέσω 165 ομαδικών συνεδριών.
 • Προσφέραμε 57 υποτροφίες τους θεσμούς του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α. και του Προγράμματος υποτροφιών του ΠΑ.ΠΕΙ.
 • Ενισχύσαμε προγράμματα S.T.E.M. Education, προσφέροντας συνολικά 49 πακέτα με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και εκπαιδευτικού υλικού “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς.
 • Επίσης, ενισχύσαμε με 2 robots και 18 robot kits το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης για τη διοργάνωση περισσότερων από 100 εργαστηρίων, σε όλο το φάσμα του S.T.E.A.M., στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M. Κρήτης, με ωφελούμενους πάνω από 1.000 παιδιά και ενήλικες.
 • Με την υλοποίηση 2 κεντρικών κοινωνικών προγραμμάτων, #skills4engineers & #HoMellon ενισχύσαμε τις επαγγελματικές δεξιότητες 328 ατόμων.
 • Ολοκληρώσαμε την οικοδόμηση ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νιγηρία, και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουγκάντα, δίνοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση σε περισσότερα από 200 παιδιά.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(5.1) Υποστηρίζουμε το τέλος σε κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών οπουδήποτε.

Η συμβολή της MYTILINEOS 

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διάκρισης κατά των γυναικών.

 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας:
  2016: 14% - 2020: 20%2
 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην άμεση απασχόληση:
  2016: 13% - 2020: 19%
 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης:
  2016: 18% - 2020: 19,4%
 • Ποσοστό παραμονής γυναικών στην εργασία, 12 μήνες μετά την επιστροφή τους από την γονική άδεια: 94%
 • Συχνότητα ατυχημάτων γυναικών με διακοπή εργασίας (=>3ημερών) ανά 200.000 ώρες εργασίας:
  2016: 0 - 2020: 0,21

2 Το ποσοστό αναφέρεται στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/12/2020 ο οποίος ήταν 10 μέλη. Στις 02/02/2021 ο αριθμός των μελών του ΔΣ διαμορφώθηκε σε 11 μέλη με το ποσοστό συμμετεχόντων γυναικών να φτάνει στο 27%.

 

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(6.1) Συμβάλλουμε στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό για όλους.
(6.2) Συμβάλλουμε στην επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής για όλους.
(6.3) Συμβάλλουμε στην προστασία των υδάτινων πόρων καθώς και στην ουσιαστική αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού.
(6.4) Συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού και στη διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης του.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Προστατεύουμε από οποιοδήποτε κίνδυνο ρύπανσης τους υδάτινους πόρους που χρησιμοποιούμε στη δραστηριότητα μας.
 • Μέσω των υπεύθυνων πρακτικών που εφαρμόζουμε, οι βασικές πηγές άντλησης νερού που χρησιμοποιούμε (θάλασσα, υπόγεια ύδατα, δημόσιες υπηρεσίες) δεν επηρεάζονται από παράγοντες όπως: η ελάττωση του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, η έλλειψη νερού, o περιορισμός της ικανότητας των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους και η μείωση του διαθέσιμου πόσιμου νερού.
 • Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα ένα ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων μικρού βάθους που επιτρέπει την ανανέωση της ποσότητας του αντλούμενου νερού με φυσικό τρόπο (ανανεώσιμες πηγές).
 • Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα, τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για σχεδόν 2.000 πολίτες των τοπικών οικισμών Άσπρα Σπίτια, Αντίκυρα και Αγ. Νικόλαου του νομού Βοιωτίας, προμηθεύοντας σχεδόν 1 εκ. m3 πόσιμου νερού σε ετήσια βάση.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης βιομηχανικού και πόσιμου νερού με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα θετικά.
 • Μέσω της διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης απορρίψεων νερού στις ηλεκτροπαραγωγικές μας μονάδες, στο ενεργειακό συγκρότημα του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας, αποφεύγουμε, σε ετήσια βάση, την επιπλέον άντληση 6-7 εκ. m3 θαλασσινού νερού.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(7.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.
(7.2) Συμβάλλουμε στην αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
(7.3) Στοχεύουμε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
(7.a) Ενισχύουμε την πρόσβαση στην «καθαρή» έρευνα και ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, επίσης τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και στην καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Μερίδιο αγοράς στη λιανική αγορά ενέργειας:
  2016: 2,69% - 2020: 7,7% (αύξηση 186%).
 • O Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS με σταθερή προτεραιότητα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας επιλέγοντας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες. Συμμετέχει σε 4 ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας και 3 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή.
 • Χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε λειτουργία:
  2016: 130 MW - 2020: 222 MW, (αύξηση 71%).
 • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
  2016: 175.530 MWh - 2020: 522.930 MWh, (αύξηση 198%) με αποτέλεσμα την αποφυγή σχεδόν 287.100 τόνων εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

 

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(8.1) Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
(8.4) Διαχωρίζουμε την οικονομική μας ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προωθούμε τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.
(8.5) Συμβάλλουμε στην πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες και για τους νέους ανθρώπους.
(8.7) Συμβάλλουμε στην εξάλειψη της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας.
(8.8) Προστατεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα και προάγουμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Από τη συνολική μας δραστηριότητα δημιουργούμε προστιθέμενη αξία €1.058 εκ. ίση με το 0,6% του ΑΕΠ της χώρας ( ΑΕΠ 2017: €177.335,3 εκ. - Πηγή Eurostat)
 • Μηδενικά περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική μας δραστηριότητα - Θέσαμε απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και απανθρακοποίησης του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030. – Εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών στην εξορυκτική δραστηριότητα.
 • Οι εργασιακές μας πρακτικές συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία.
 • Δημιουργήσαμε 325 νέες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους <30 ετών.
 • Μειώσαμε περαιτέρω το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
  2016: 1,16%  - 2020: 0,53 (-54%)
 • Η πλήρης συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης και εφαρμογή δεσμεύσεων, που έχουμε αναλάβει, απέναντι σε διεθνείς πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Global Compact) έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή συνθηκών ύπαρξης περιστατικών παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας.
 • Δείκτης συχνότητας Ατυχημάτων (άμεσα εργαζόμενοι)
  2016: 0,21  - 2020: 0,19
 • Δείκτης συχνότητας Ατυχημάτων (έμμεσα εργαζόμενοι)
  2016: 0,49  - 2020: 0,14
 • Μηδενικός αριθμός δυστυχημάτων & Επαγγελματικών ασθενειών για τους άμεσα εργαζόμενους.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(9.2) Συμβάλλουμε στην βιώσιμη βιομηχανοποίηση και στην αύξηση του ποσοστού της απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο.
(9.4) Συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της βιομηχανίας με την υιοθέτηση περισσότερων «καθαρών» και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων.
(9.5) Συμβάλλουμε στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, για την αναβάθμιση των τεχνολογικών  ικανότητες του βιομηχανικού κλάδου.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Αριθμός άμεσα εργαζομένων:
  2016: 1.888 - 2020: 2.455 (αύξηση 30%).
 • Εφαρμογή Προγράμματος έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Ένα πρότυπο και υψηλού επιπέδου «Σχολείο Μηχανικών», που τροφοδοτεί σταθερά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα, με ταλαντούχα και ικανά στελέχη.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας αξίας €15 εκ. προς αντικατάσταση μονάδων πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης.
 • Πρωτοποριακή 10ετή συνεργασία του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS με την General Electric (GE) για την υλοποίηση του πρώτου στον κόσμο Digital Smelter, μία καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(11.1) Συμβάλλουμε στην ενίσχυση των τοπικών υποδομών.
(11.4) Συμβάλλουμε στην  προσπάθεια για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας.
(11.5) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις φυσικές καταστροφές.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Επενδύσεις άνω των €5,4 εκ.  για την κάλυψη αναγκών που αφορούν σε τοπικές υποδομές & υπηρεσίες με άμεσο δημόσιο όφελος. (προμήθεια οχημάτων σε δήμους, ανακαίνιση υποδομών πρόσβασης σε παιδικές χαρές, ιερούς ναούς και δημοτικές βιβλιοθήκες, ασφαλτόστρωση και συντήρηση κεντρικών και αγροτικών δρόμων καθώς και οι επισκευές σε σχολικά κτίρια, χρηματοδότηση υλοποίησης μελετών για τον εκσυγχρονισμό σταθμού βιολογικού καθαρισμού, ύδρευσης οικισμού, κατασκευής συγκοινωνιακού κόμβου τοπικών κοινοτήτων κ.α.)
 • Στηρίξαμε μελέτες που αφορούν σε Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Προχωρήσαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου και του όμορου κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, όπου στεγάζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και αθλητικές δραστηριότητες 1.700 παιδιών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου και των όμορων Δήμων.
 • Δωρίσαμε 6 αυτόνομα πυροσβεστικά οχήματα στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(12.4) Συμβάλλουμε στην ορθή διαχείριση όλων των αποβλήτων σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια.
(12.5) Συμβάλλουμε στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Συμμετέχουμε, μέσω του Τομέα Μεταλλουργίας, σε 4 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, με επενδύσεις συνολικής αξίας €6,5 εκ.
 • Αυξήσαμε δραστικά την ποσότητα των αποβλήτων, από τη δραστηριότητα μας, που ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε ή και αξιοποιήθηκε σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις:
  2016: 36.000 τόνοι - 2020: 156.300 τόνοι (Αύξηση 334%)

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(13.1) Ενισχύουμε την προσαρμοστική ικανότητα της δραστηριότητας μας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
(13.3) Συμβάλλουμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Θέσαμε απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και απανθρακοποίησης του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030.
 • Συμμετέχουμε στη διεθνή Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου - Aluminium Stewardship Initiative (ASI) ως μέλος Παραγωγής & Μεταποίησης. Στόχος μας, να αποκτήσουμε τη σχετική πιστοποίηση ενσωματώνοντας στην αλυσίδα αξίας του Τομέα Μεταλλουργίας τις δεσμεύσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • Υλοποιήσαμε ειδικό πρόγραμμα: Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας» σε 42 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα με άμεσα  ωφελούμενους περίπου 1.250 μαθητές και 76 εκπαιδευτικούς.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(14.1) Συμβάλλουμε στην αποτροπή όλων των μορφών της θαλάσσιας ρύπανσης και ειδικά από τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Σχετικά με τη χρήση και απόρριψη του θαλασσινού νερού στις δραστηριότητες μας (διαδικασία ψύξης της μονάδας συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού (και Θερμότητας του Τομέα Μεταλλουργίας), τηρούνται αυστηρά οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που προσδιορίζουν το  πλαίσιο της αποφυγής οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης. Επιπλέον σε συνεργασία με τον έγκυρο οργανισμό (ΕΛΚΕΘΕ) έχουμε εκπονήσει ήδη 4 ερευνητικές μελέτες για την παρακολούθηση της κατάστασης των ζωικών οργανισμών στον βυθό του Όρμου της Αντίκυρας. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται κάθε χρόνο όπως προβλέπεται στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ και Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας). Τα συμπεράσματα των πρόσφατων μελετών τόσο του 2019 όσο και του 2020, δείχνουν σταθερή οικολογική κατάσταση με τάσεις βελτίωσης σε αρκετούς σταθμούς παρατήρησης. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα συνεχιστούν για μια ακόμη τουλάχιστον πενταετία.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(15.1) Συμβάλλουμε στην προστασία των φυσικών οικότοπων και στην αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας από τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ενώ υλοποιούνται σε ετήσια βάση οι προγραμματισμένες ενέργειες αποκατάστασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών από την δραστηριότητά της.
 • Έχουμε αποκαταστήσει σε ποσοστό 83,31%, αυξημένο κατά 4,1% από το 2016, το σύνολο της εκμεταλλεύσιμης έκτασης στο πλαίσιο της εξορυκτικής μας δραστηριότητας.
 • Έχουμε αναδασώσει 618 στρέμματα, στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ. Παράλληλα διενεργούμε ετήσιες μελέτες παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, ενώ η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται εφ’ όσον δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι επίσης αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται, εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας τους.

  

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(16.2) Συμβάλλουμε στη μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.
(16.5) Συμβάλλουμε στο τέλος της κακοποίησης, και της εκμετάλλευσης των παιδιών.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Εφαρμόζουμε ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε κάθε μορφή διαφθοράς και δωροδοκίας σε όλο το φάσμα της δραστηριότητα μας.
 • Αναπτύξαμε δύο εκπαιδεύσεις για το προσωπικό: την εκπαίδευση στην προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εκπαίδευση στον Κώδικα Δεοντολογίας της Μυτιληναίος (CoC).
 • Υλοποιήσαμε 12 ενημερωτικά σεμινάρια σε 10 πόλεις της Ελλάδας με θέμα «Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα» με άμεσα ωφελούμενους 3.166 γονείς & παιδιά.
 • Στηρίξαμε την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αναλάβαμε την αναπαραγωγή 20.000 αντιτύπων DVD με το ενημερωτικό υλικό* της πρωτοβουλίας. Η εκστρατεία επισκέφτηκε πάνω από 85 δήμους και 50 πόλεις της επικράτειας, ενώ φιλοξενήθηκε σε 164 τηλεοπτικές εκπομπές.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(17.17) Στοχεύουμε στις εταιρικές συνεργασίες και τις  αποτελεσματικές συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Έχουμε υλοποιήσει 6 θεματικές διαβουλεύσεις με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Συνεργαζόμαστε με 10 εγχώριους φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημιουργούμε στοχευμένες συμπράξεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης.
 • Διατηρούμε σταθερή συνεργασία με περισσότερες από 20 εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την υλοποίηση της κοινωνικής μας πολιτικής.
 • Συμμετοχή σε 10 διεθνείς δείκτες ESG/CSR με στόχο την αξιολόγηση, την άντληση καλών πρακτικών και τη συνεχή βελτίωση.
 • 3ετές πρόγραμμα συνεργασίας με το Δήμο Λειβαδέων (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (2016-2018) με προσφορά υλικών και οικονομικών πόρων για την ανακαίνιση δημόσιων υποδομών, ενώ ταυτόχρονα προωθήθηκε η απασχόληση σχεδόν 90 ανέργων συμπολιτών μας.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(1.2) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού ανδρών, γυναικών και παιδιών που ζουν στη φτώχεια υπό όλες τις μορφές της.
(1.5) Συμβάλλουμε στη μείωση της έκθεσης και της ευαισθησίας των φτωχών αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, απέναντι σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Στηρίζουμε, μέσω των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που διατηρούμε, το εισόδημα περισσότερων από 31.500 ανθρώπων1 σε ετήσια βάση.
 • Θεωρώντας ως βασικό παράγοντα άμβλυνσης της φτώχειας τη μείωση της ανεργίας έχουμε δημιουργήσει, στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας, 534 νέες θέσεις εργασίας.
 • Στηρίζουμε και καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες, σε ετήσια βάση, 501 οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, στις τοπικές μας κοινωνίες.
 • Δώσαμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 51 νέους άνεργους μηχανικούς μέσω της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Επιπλέον μέσα από 5 κεντρικά κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που υλοποιήσαμε αμβλύναμε τις συνέπειες της φτώχειας για  περισσότερα από 432 άτομα (ενήλικες και παιδιά) που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και κοινωνικό αποκλεισμό αποκλείοντας κάθε μορφή διάκρισης.

1 Μελέτη Κοινωνικοοικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS 2019.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(2.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της πρόσβασης σε επαρκή τροφή θρεπτικής αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.
(2.2) Συμβάλλουμε στη μείωση όλων των μορφών κακής διατροφής, αντιμετωπίζουμε τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και των έφηβων.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Προσφέραμε 131.977 ζεστά και υγιεινά σχολικά γεύματα σε 1.262 μαθητές 56 σχολείων με αυξημένο δείκτη επισιτιστικής ανασφάλειας στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Καβάλας, Τρικάλων και Φωκίδας.
 • Συμβάλλαμε στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19, διασφαλίζοντας την δυνατότητα σίτισης 80 ευάλωτων ατόμων (ενήλικες και παιδιά) στο Νομό Αττικής.
 • Διασφαλίσαμε τη δυνατότητα σίτισης 249 παιδιών που ζουν σε έντονη φτώχεια, με την κατασκευή μιας νέας αίθουσας εστίασης και την αναβάθμιση του εστιατορικού εξοπλισμού του St. Nicolas Preparatory School, στην Γκάνα καθώς και την διανομή φαγητού στα σπίτια των παιδιών την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(3.2) Συμβάλλουμε στη μείωση των θανάτων νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών.
(3.6) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των θανάτων που οφείλονται σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα.
(3.7) Συμβάλλουμε στην αποφυγή θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση/δημιουργία 10 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (για παιδικούς τραυματισμούς) στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. Άμεσα ωφελούμενους περισσότερα από 67.000 παιδιά σε ετήσια βάση.
 • Υλοποιήσαμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ασφαλή Οδήγηση με άμεσα ωφελούμενους περισσότερα από 700 άτομα (εργαζομένους, επαγγελματίες οδηγούς και τους μαθητές των τοπικών μας κοινωνιών).
 • Στηρίζουμε έμπρακτα, καμπάνιες ενημέρωσης σε σχολεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας ανά την Ελλάδα, έχοντας ενημερώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 11.000 παιδιά, γονείς & εκπαιδευτικούς με την έκδοση 50.000 εξειδικευμένων εντύπων ετησίως («Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο Σπίτι», «Αθλητισμός με Ασφάλεια», «Προσοχή στα Εγκαύματα»).
 • Καλύψαμε τα έξοδα νοσηλείας, 3 απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων παιδιών, ευπαθών οικονομικά οικογενειών που έχρηζαν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης.
 • Συμβάλλαμε στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19, προσφέροντας 3.400 μάσκες, 30.000 γάντια και 60 λίτρα αντισηπτικό σε 156 άτομα σε 3 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
 • Πραγματοποιήσαμε 1.201 οδοντιατρικές εξετάσεις σε 450 παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων τα 388 παιδιά έχρηζαν οδοντιατρικών παρεμβάσεων.
 • Καταγράψαμε μηδενικά περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και μηδενικά περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών από την παραγωγική μας δραστηριότητα. Θέσαμε απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και απανθρακοποίησης του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(4.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση, ότι όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
(4.3) Συμβάλλουμε στην ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
(4.4) Συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των νέων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές, παρέχοντας τους πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
(4.b) Συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών ωθώντας έτσι τους μαθητές να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Στηρίξαμε για τρία χρόνια 56 μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης μέσα από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της Σχολικής Διαρροής, «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ».
 • Δημιουργήσαμε 172 νέες ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
 • Δημιουργήσαμε 15 σχολικές βιβλιοθήκες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Βοιωτίας, Μαγνησίας και Πρεβέζης προς όφελος 2.198 μαθητών και 251 εκπαιδευτικών.
 • Εφοδιάσαμε με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 50 σχολεία της ελληνικής περιφέρειας.
 • Ενισχύσαμε με 100 tablets 21 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας συμβάλλοντας στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19.
 • Προσφέραμε την δυνατότητα σε 2.513 μαθητές 45 σχολείων ανά την Ελλάδα, με την χρήση της τεχνολογίας και με την βοήθεια 94 καθηγητών, μέσω live mentoring, να επικοινωνήσουν με επιτυχημένους επαγγελματίες και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους μέσω 165 ομαδικών συνεδριών.
 • Προσφέραμε 57 υποτροφίες τους θεσμούς του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α. και του Προγράμματος υποτροφιών του ΠΑ.ΠΕΙ.
 • Ενισχύσαμε προγράμματα S.T.E.M. Education, προσφέροντας συνολικά 49 πακέτα με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και εκπαιδευτικού υλικού “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς.
 • Επίσης, ενισχύσαμε με 2 robots και 18 robot kits το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης για τη διοργάνωση περισσότερων από 100 εργαστηρίων, σε όλο το φάσμα του S.T.E.A.M., στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M. Κρήτης, με ωφελούμενους πάνω από 1.000 παιδιά και ενήλικες.
 • Με την υλοποίηση 2 κεντρικών κοινωνικών προγραμμάτων, #skills4engineers & #HoMellon ενισχύσαμε τις επαγγελματικές δεξιότητες 328 ατόμων.
 • Ολοκληρώσαμε την οικοδόμηση ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νιγηρία, και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουγκάντα, δίνοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση σε περισσότερα από 200 παιδιά.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(5.1) Υποστηρίζουμε το τέλος σε κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών οπουδήποτε.

Η συμβολή της MYTILINEOS 

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διάκρισης κατά των γυναικών.

 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας:
  2016: 14% - 2020: 20%2
 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην άμεση απασχόληση:
  2016: 13% - 2020: 19%
 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης:
  2016: 18% - 2020: 19,4%
 • Ποσοστό παραμονής γυναικών στην εργασία, 12 μήνες μετά την επιστροφή τους από την γονική άδεια: 94%
 • Συχνότητα ατυχημάτων γυναικών με διακοπή εργασίας (=>3ημερών) ανά 200.000 ώρες εργασίας:
  2016: 0 - 2020: 0,21

2 Το ποσοστό αναφέρεται στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/12/2020 ο οποίος ήταν 10 μέλη. Στις 02/02/2021 ο αριθμός των μελών του ΔΣ διαμορφώθηκε σε 11 μέλη με το ποσοστό συμμετεχόντων γυναικών να φτάνει στο 27%.

 

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(6.1) Συμβάλλουμε στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό για όλους.
(6.2) Συμβάλλουμε στην επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής για όλους.
(6.3) Συμβάλλουμε στην προστασία των υδάτινων πόρων καθώς και στην ουσιαστική αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού.
(6.4) Συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού και στη διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης του.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Προστατεύουμε από οποιοδήποτε κίνδυνο ρύπανσης τους υδάτινους πόρους που χρησιμοποιούμε στη δραστηριότητα μας.
 • Μέσω των υπεύθυνων πρακτικών που εφαρμόζουμε, οι βασικές πηγές άντλησης νερού που χρησιμοποιούμε (θάλασσα, υπόγεια ύδατα, δημόσιες υπηρεσίες) δεν επηρεάζονται από παράγοντες όπως: η ελάττωση του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, η έλλειψη νερού, o περιορισμός της ικανότητας των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους και η μείωση του διαθέσιμου πόσιμου νερού.
 • Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα ένα ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων μικρού βάθους που επιτρέπει την ανανέωση της ποσότητας του αντλούμενου νερού με φυσικό τρόπο (ανανεώσιμες πηγές).
 • Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα, τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για σχεδόν 2.000 πολίτες των τοπικών οικισμών Άσπρα Σπίτια, Αντίκυρα και Αγ. Νικόλαου του νομού Βοιωτίας, προμηθεύοντας σχεδόν 1 εκ. m3 πόσιμου νερού σε ετήσια βάση.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης βιομηχανικού και πόσιμου νερού με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα θετικά.
 • Μέσω της διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης απορρίψεων νερού στις ηλεκτροπαραγωγικές μας μονάδες, στο ενεργειακό συγκρότημα του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας, αποφεύγουμε, σε ετήσια βάση, την επιπλέον άντληση 6-7 εκ. m3 θαλασσινού νερού.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(7.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.
(7.2) Συμβάλλουμε στην αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
(7.3) Στοχεύουμε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
(7.a) Ενισχύουμε την πρόσβαση στην «καθαρή» έρευνα και ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, επίσης τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και στην καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Μερίδιο αγοράς στη λιανική αγορά ενέργειας:
  2016: 2,69% - 2020: 7,7% (αύξηση 186%).
 • O Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS με σταθερή προτεραιότητα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας επιλέγοντας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες. Συμμετέχει σε 4 ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας και 3 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή.
 • Χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε λειτουργία:
  2016: 130 MW - 2020: 222 MW, (αύξηση 71%).
 • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
  2016: 175.530 MWh - 2020: 522.930 MWh, (αύξηση 198%) με αποτέλεσμα την αποφυγή σχεδόν 287.100 τόνων εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

 

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(8.1) Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
(8.4) Διαχωρίζουμε την οικονομική μας ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προωθούμε τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.
(8.5) Συμβάλλουμε στην πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες και για τους νέους ανθρώπους.
(8.7) Συμβάλλουμε στην εξάλειψη της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας.
(8.8) Προστατεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα και προάγουμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Από τη συνολική μας δραστηριότητα δημιουργούμε προστιθέμενη αξία €1.058 εκ. ίση με το 0,6% του ΑΕΠ της χώρας ( ΑΕΠ 2017: €177.335,3 εκ. - Πηγή Eurostat)
 • Μηδενικά περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική μας δραστηριότητα - Θέσαμε απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και απανθρακοποίησης του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030. – Εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών στην εξορυκτική δραστηριότητα.
 • Οι εργασιακές μας πρακτικές συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία.
 • Δημιουργήσαμε 325 νέες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους <30 ετών.
 • Μειώσαμε περαιτέρω το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
  2016: 1,16%  - 2020: 0,53 (-54%)
 • Η πλήρης συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης και εφαρμογή δεσμεύσεων, που έχουμε αναλάβει, απέναντι σε διεθνείς πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Global Compact) έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή συνθηκών ύπαρξης περιστατικών παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας.
 • Δείκτης συχνότητας Ατυχημάτων (άμεσα εργαζόμενοι)
  2016: 0,21  - 2020: 0,19
 • Δείκτης συχνότητας Ατυχημάτων (έμμεσα εργαζόμενοι)
  2016: 0,49  - 2020: 0,14
 • Μηδενικός αριθμός δυστυχημάτων & Επαγγελματικών ασθενειών για τους άμεσα εργαζόμενους.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(9.2) Συμβάλλουμε στην βιώσιμη βιομηχανοποίηση και στην αύξηση του ποσοστού της απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο.
(9.4) Συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της βιομηχανίας με την υιοθέτηση περισσότερων «καθαρών» και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων.
(9.5) Συμβάλλουμε στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, για την αναβάθμιση των τεχνολογικών  ικανότητες του βιομηχανικού κλάδου.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Αριθμός άμεσα εργαζομένων:
  2016: 1.888 - 2020: 2.455 (αύξηση 30%).
 • Εφαρμογή Προγράμματος έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Ένα πρότυπο και υψηλού επιπέδου «Σχολείο Μηχανικών», που τροφοδοτεί σταθερά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα, με ταλαντούχα και ικανά στελέχη.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας αξίας €15 εκ. προς αντικατάσταση μονάδων πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης.
 • Πρωτοποριακή 10ετή συνεργασία του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS με την General Electric (GE) για την υλοποίηση του πρώτου στον κόσμο Digital Smelter, μία καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(11.1) Συμβάλλουμε στην ενίσχυση των τοπικών υποδομών.
(11.4) Συμβάλλουμε στην  προσπάθεια για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας.
(11.5) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις φυσικές καταστροφές.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Επενδύσεις άνω των €5,4 εκ.  για την κάλυψη αναγκών που αφορούν σε τοπικές υποδομές & υπηρεσίες με άμεσο δημόσιο όφελος. (προμήθεια οχημάτων σε δήμους, ανακαίνιση υποδομών πρόσβασης σε παιδικές χαρές, ιερούς ναούς και δημοτικές βιβλιοθήκες, ασφαλτόστρωση και συντήρηση κεντρικών και αγροτικών δρόμων καθώς και οι επισκευές σε σχολικά κτίρια, χρηματοδότηση υλοποίησης μελετών για τον εκσυγχρονισμό σταθμού βιολογικού καθαρισμού, ύδρευσης οικισμού, κατασκευής συγκοινωνιακού κόμβου τοπικών κοινοτήτων κ.α.)
 • Στηρίξαμε μελέτες που αφορούν σε Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Προχωρήσαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου και του όμορου κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, όπου στεγάζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και αθλητικές δραστηριότητες 1.700 παιδιών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου και των όμορων Δήμων.
 • Δωρίσαμε 6 αυτόνομα πυροσβεστικά οχήματα στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(12.4) Συμβάλλουμε στην ορθή διαχείριση όλων των αποβλήτων σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια.
(12.5) Συμβάλλουμε στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Συμμετέχουμε, μέσω του Τομέα Μεταλλουργίας, σε 4 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, με επενδύσεις συνολικής αξίας €6,5 εκ.
 • Αυξήσαμε δραστικά την ποσότητα των αποβλήτων, από τη δραστηριότητα μας, που ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε ή και αξιοποιήθηκε σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις:
  2016: 36.000 τόνοι - 2020: 156.300 τόνοι (Αύξηση 334%)

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(13.1) Ενισχύουμε την προσαρμοστική ικανότητα της δραστηριότητας μας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
(13.3) Συμβάλλουμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Θέσαμε απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και απανθρακοποίησης του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030.
 • Συμμετέχουμε στη διεθνή Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου - Aluminium Stewardship Initiative (ASI) ως μέλος Παραγωγής & Μεταποίησης. Στόχος μας, να αποκτήσουμε τη σχετική πιστοποίηση ενσωματώνοντας στην αλυσίδα αξίας του Τομέα Μεταλλουργίας τις δεσμεύσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • Υλοποιήσαμε ειδικό πρόγραμμα: Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας» σε 42 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα με άμεσα  ωφελούμενους περίπου 1.250 μαθητές και 76 εκπαιδευτικούς.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(14.1) Συμβάλλουμε στην αποτροπή όλων των μορφών της θαλάσσιας ρύπανσης και ειδικά από τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Σχετικά με τη χρήση και απόρριψη του θαλασσινού νερού στις δραστηριότητες μας (διαδικασία ψύξης της μονάδας συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού (και Θερμότητας του Τομέα Μεταλλουργίας), τηρούνται αυστηρά οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που προσδιορίζουν το  πλαίσιο της αποφυγής οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης. Επιπλέον σε συνεργασία με τον έγκυρο οργανισμό (ΕΛΚΕΘΕ) έχουμε εκπονήσει ήδη 4 ερευνητικές μελέτες για την παρακολούθηση της κατάστασης των ζωικών οργανισμών στον βυθό του Όρμου της Αντίκυρας. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται κάθε χρόνο όπως προβλέπεται στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ και Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας). Τα συμπεράσματα των πρόσφατων μελετών τόσο του 2019 όσο και του 2020, δείχνουν σταθερή οικολογική κατάσταση με τάσεις βελτίωσης σε αρκετούς σταθμούς παρατήρησης. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα συνεχιστούν για μια ακόμη τουλάχιστον πενταετία.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(15.1) Συμβάλλουμε στην προστασία των φυσικών οικότοπων και στην αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας από τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ενώ υλοποιούνται σε ετήσια βάση οι προγραμματισμένες ενέργειες αποκατάστασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών από την δραστηριότητά της.
 • Έχουμε αποκαταστήσει σε ποσοστό 83,31%, αυξημένο κατά 4,1% από το 2016, το σύνολο της εκμεταλλεύσιμης έκτασης στο πλαίσιο της εξορυκτικής μας δραστηριότητας.
 • Έχουμε αναδασώσει 618 στρέμματα, στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ. Παράλληλα διενεργούμε ετήσιες μελέτες παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, ενώ η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται εφ’ όσον δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι επίσης αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται, εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας τους.

  

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(16.2) Συμβάλλουμε στη μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.
(16.5) Συμβάλλουμε στο τέλος της κακοποίησης, και της εκμετάλλευσης των παιδιών.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Εφαρμόζουμε ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε κάθε μορφή διαφθοράς και δωροδοκίας σε όλο το φάσμα της δραστηριότητα μας.
 • Αναπτύξαμε δύο εκπαιδεύσεις για το προσωπικό: την εκπαίδευση στην προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εκπαίδευση στον Κώδικα Δεοντολογίας της Μυτιληναίος (CoC).
 • Υλοποιήσαμε 12 ενημερωτικά σεμινάρια σε 10 πόλεις της Ελλάδας με θέμα «Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα» με άμεσα ωφελούμενους 3.166 γονείς & παιδιά.
 • Στηρίξαμε την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αναλάβαμε την αναπαραγωγή 20.000 αντιτύπων DVD με το ενημερωτικό υλικό* της πρωτοβουλίας. Η εκστρατεία επισκέφτηκε πάνω από 85 δήμους και 50 πόλεις της επικράτειας, ενώ φιλοξενήθηκε σε 164 τηλεοπτικές εκπομπές.

Υποστόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS

(17.17) Στοχεύουμε στις εταιρικές συνεργασίες και τις  αποτελεσματικές συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών.

Η συμβολή της MYTILINEOS

 • Έχουμε υλοποιήσει 6 θεματικές διαβουλεύσεις με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Συνεργαζόμαστε με 10 εγχώριους φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημιουργούμε στοχευμένες συμπράξεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης.
 • Διατηρούμε σταθερή συνεργασία με περισσότερες από 20 εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την υλοποίηση της κοινωνικής μας πολιτικής.
 • Συμμετοχή σε 10 διεθνείς δείκτες ESG/CSR με στόχο την αξιολόγηση, την άντληση καλών πρακτικών και τη συνεχή βελτίωση.
 • 3ετές πρόγραμμα συνεργασίας με το Δήμο Λειβαδέων (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (2016-2018) με προσφορά υλικών και οικονομικών πόρων για την ανακαίνιση δημόσιων υποδομών, ενώ ταυτόχρονα προωθήθηκε η απασχόληση σχεδόν 90 ανέργων συμπολιτών μας.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies