Η συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν την ατζέντα του ΟΗΕ, μέχρι το 2030, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η υιοθέτησή τους άλλαξε συνολικά την ατζέντα των κοινωνικών θεμάτων και έθεσε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των υδάτων στο διεθνές προσκήνιο. Η MYTILINEOS, από το 2017, έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους Στόχους αυτούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον από την εταιρεία ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές προτεραιότητες Ε.Κ.Ε. της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια (2025).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies