Ουσιαστικά θέματα

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

H διαδικασία Ουσιαστικότητας, ο τρόπος δηλαδή αναγνώρισης, κατανόησης και ιεράρχησης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αναδεικνύονται τα «Ουσιαστικά» θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, εκείνα δηλαδή τα οποία αντικατοπτρίζουν τόσο τις σημαντικές επιπτώσεις του οργανισμού μας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα για τις αποφάσεις και τις αξιολογήσεις των Κοινωνικών μας Εταίρων.

Μέσω της ιεράρχησης των Ουσιαστικών Μη Χρηματοοικονομικών θεμάτων (σύμφωνα με τα GRI STANDARDS), η Εταιρεία εμπλουτίζει και διαμορφώνει τη στρατηγική της προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο να λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το εύρος της δραστηριότητας της, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία οι επιμέρους αξιολογήσεις των Ουσιαστικών θεμάτων, που υλοποιούνται ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με κριτήριο τις σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδράσεις, χρησιμοποιούνται ως βάση για την ιεράρχηση των αντίστοιχων θεμάτων που λαμβάνει χώρα σε κεντρικό επίπεδο και αντίστροφα. Παράλληλα, ο ανοιχτός διάλογος της Εταιρείας με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, εκτός ότι ενισχύει την ικανότητα της να κατανοεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, εμπλουτίζει τη διαδικασία αυτή με νέα δεδομένα που επηρεάζουν σημαντικά τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την MYTILINEOS.

Ακολουθεί σχετικό γράφημα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας Ουσιαστικότητας της MYTILINEOS για το 2020. Τα 16 θέματα που βρίσκονται πάνω από το όριο, με τιμή >3,5/4 στην σχετική κλίμακα ιεράρχησης, αποτελούν το σύνολο των Ουσιαστικών θεμάτων της Εταιρείας, ενώ ύψιστης προτεραιότητας χαρακτηρίζονται τα θέματα που βρίσκονται στην επάνω δεξιά περιοχή του γραφήματος τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία τόσο για την Εταιρεία όσο και για τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.    

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies