«Εμπράκτως»: Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικών Αιτημάτων

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Κατά την περίοδο των τελευταίων 11 ετών (2010-2020), η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από €16 εκ. καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας ενεργά στην άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies