Η Αξία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησε ως μία από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS με διεθνείς προεκτάσεις, εξελισσόμενο σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που εξυπηρετεί πλέον και ουσιαστικές ανάγκες στελέχωσης των Γενικών Διευθύνσεων της Εταιρείας.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της δέσμευσης της ως υποστηρικτής του προγράμματος G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) από το 2017, συνδυάζει σε μια ενιαία πρωτοβουλία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία EU Talent και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία European Pact4Youth με βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση και την απόκτηση δεξιοτήτων και την συμβολή της στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και από τότε έχουν υλοποιηθεί συνολικά τέσσερα προγράμματα, με πιο πρόσφατο αυτό που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2020.

Οι τέσσερις προηγούμενες εφαρμογές του προγράμματος στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν, βρήκαν δουλειά σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ μέρος αυτών εντάχθηκαν στο δυναμικό της MYTILINEOS, καλύπτοντας οργανικές θέσεις. Από το τελευταίο πρόγραμμα το 82% των συμμετεχόντων εργάζονται σήμερα στους 4 Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ή τις Κεντρικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες της MYTILINEOS, ενώ οι υπόλοιποι νέοι μηχανικοί, εκμεταλλευόμενοι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους προσέφερε η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, βρήκαν εργασία άμεσα.

Με δεδομένο το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα, η MYTILINEOS επιδιώκει να αποτυπώσει πλήρως το σύνολο των πλεονεκτημάτων, με επιστημονικό τρόπο, που έχουν τέτοιες δράσεις για την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην ανάλυση της Κοινωνικής Αξίας του προγράμματος με την εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI). Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν εξαιρετικά θετικό αφού έδειξε ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη παρήχθησαν 4,24 ευρώ Κοινωνικής Αξίας. Με τον όρο Κοινωνική Αξία προσδιορίζεται η μετατροπή, σε οικονομικούς όρους, των αλλαγών που επέφερε το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη στη ζωή των Νέων Μηχανικών που συμμετείχαν σε αυτό. Για τους νέους Μηχανικούς, που συμμετείχαν στους τέσσερις πρώτους κύκλους του προγράμματος,  οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, ήταν:

  • η εύρεση εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος,
  • η βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,
  • η ενίσχυση του ατομικού τους εισοδήματος,
  • η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο αντικείμενό τους,
  • η απόκτηση γνώσης σχετικά με τη λειτουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος,
  • η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον.

Η επόμενη μέρα του προγράμματος

Το πρόγραμμα διάρκειας 1 έτους, έχοντας ήδη επεκταθεί στις κεντρικές λειτουργίες και υπηρεσίες καθώς και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θα πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο προσφέροντας με αυτό το τρόπο δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους νέους μηχανικούς.

Στόχος της Εταιρείας είναι το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη να αποτελέσει ένα Σχολείο Μηχανικών που θα αναδείξει τους καλύτερους και θα καθιερωθεί ως όνειρο επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους νέους μηχανικούς.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies