Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι, είτε καταξιωμένοι επαγγελματίες, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της MYTILINEOS, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας.

Διαθέσιμες Θέσεις


Proposals Manager

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions (SES), Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Proposals Manager for the SES Business Unit.

Senior Construction Manager based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Construction Manager based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
SENIOR CONSTRUCTION MANAGER BASED IN THESSALONIKI
PDF 99,7KB

Senior Project Manager based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Project Manager based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
SENIOR PROJECT MANAGER BASED IN THESSALONIKI
PDF 90,6KB

Project Finance Associate Director based in Chile

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Finance Associate Director based in Chile for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
PROJECT FINANCE ASSOCIATE DIRECTOR BASED IN CHILE
PDF 76,0KB

Natural Gas Supply & Trading Business Analyst

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Natural Gas Supply & Trading Business Analyst for the Power & Gas Business Unit

APPLY FOR THE JOB
NATURAL GAS SUPPLY & TRADING BUSINESS ANALYST
PDF 114,9KB

O&M Project Manager based in Catheres, Spain

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an O&M Project Manager based in Catheres, Spain for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
O&M PROJECT MANAGER BASED IN CATHERES, SPAIN
PDF 94,2KB

Quality, Health Safety & Environmental Officer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Quality, Health Safety & Environmental Officer for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
QUALITY, HEALTH SAFETY & ENVIRONMENTAL OFFICER
PDF 83,9KB

Πωλητής Καταστήματος – Μερικής Απασχόλησης

Η MYTILINEOS μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Πωλητή για τα καταστήματα της Protergia στην Αττική.

APPLY FOR THE JOB
ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
PDF 103,8KB

Associate Legal Advisors

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Associate Legal Advisors for our offices in the UK, Spain, Greece, Chile and Uzbekistan.

APPLY FOR THE JOB
ASSOCIATE LEGAL ADVISORS
PDF 110,1KB

Junior Engineer for Hybrid/Off-Grid/Power-to-X Projects

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions (SES), Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Engineer for Hybrid/Off-Grid/Power-to-X Projects for the SES Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
JUNIOR ENGINEER FOR HYBRID/OFF-GRID/POWER-TO-X PROJECTS
PDF 69,3KB

Procurement Engineer based in Athens

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions (SES), Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire  Procurement Engineers for the SES Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
PROCUREMENT ENGINEER BASED IN ATHENS
PDF 85,4KB

Υπεύθυνος Καταστήματος

Η MYTILINEOS μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Υπευθύνου Καταστήματος για το νέο κατάστημα της Protergia στο Περιστέρι.

APPLY FOR THE JOB
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
PDF 107,0KB

Πωλητής Καταστήματος – Πλήρους Απασχόλησης

Η MYTILINEOS μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Πωλητή για τα καταστήματα της Protergia στην Αττική.

APPLY FOR THE JOB
ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
PDF 103,6KB

Εκπρόσωπος πωλήσεων Sme-Soho

Η MYTILINEOS μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Πωλητή για τα καταστήματα της Protergia στην Αττική.

APPLY FOR THE JOB
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ SME-SOHO
PDF 107,1KB

Procurement Manager based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Procurement Manager based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
PROCUREMENT MANAGER BASED IN THESSALONIKI
PDF 90,0KB

Procurement Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Procurement Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
PROCUREMENT ENGINEER BASED IN THESSALONIKI
PDF 119,3KB

Project Manager based in London

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager based in London for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
PROJECT MANAGER BASED IN LONDON
PDF 97,6KB

Design Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
DESIGN ENGINEER BASED IN THESSALONIKI
PDF 119,3KB

Software Developer

Η MYTILINEOS μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Software Developer στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Site Engineer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Site Engineer for the sites (worldwide) of Sustainable Engineering Solutions Business Unit.

Assistant Project Manager

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Assistant Project Manager for the Sustainable Engineering Solutions (SES) Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
ASSISTANT PROJECT MANAGER
PDF 108,9KB

Quality Engineer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Quality Engineer for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.

Energy Operations Analyst

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Energy Operations Analyst for the Power & Gas Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
ENERGY OPERATIONS ANALYST
PDF 100,7KB

Electrical Maintenance Engineer at the Energy Center of Agios Nikolaos (Viotia)

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Electrical Maintenance Engineer based in Agios Nikolaos, Viotia for the Energy Center of Agios Nikolaos.

APPLY FOR THE JOB
ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER AT THE ENERGY CENTER OF AGIOS NIKOLAOS (VIOTIA)
PDF 94,3KB

Μηχανικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Ενεργειακού Κέντρου Αγ. Νικολάου

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης”, για το Ενεργειακό Κέντρο Αγ. Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας

APPLY FOR THE JOB
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PDF 83,1KB

Renewable Energy Portfolio Analyst

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Renewable Energy Portfolio Analyst for the Power & Gas Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
RENEWABLE ENERGY PORTFOLIO ANALYST
PDF 103,0KB

Επιτηρητής Πεδίου Βάρδιας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Επιτηρητή Πεδίου Βάρδιας στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας

APPLY FOR THE JOB
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ
PDF 99,8KB

Επικουρικός Χειριστής – Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Επικουρικού Χειριστή – Ηλεκτρολόγου Βάρδιας στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

APPLY FOR THE JOB
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
PDF 101,8KB

Site Health Safety & Environmental Manager based in Akraifnia. Orhomenos

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Site Health Safety & Environmental Manager (SHSEM) based in Akraifnia, Greece.

APPLY FOR THE JOB
SITE HEALTH SAFETY & ENVIRONMENTAL MANAGER BASED IN AKRAIFNIA. ORHOMENOS
PDF 87,7KB

Monitoring Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Monitoring Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables & Storage Development

APPLY FOR THE JOB
MONITORING ENGINEER BASED IN THESSALONIKI
PDF 109,6KB

Junior Electrical Engineers

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Junior Electrical Engineers for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
JUNIOR ELECTRICAL ENGINEERS
PDF 108,8KB

Junior Project Manager for Solar

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Project Manager for solar for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

APPLY FOR THE JOB
JUNIOR PROJECT MANAGER FOR SOLAR
PDF 302,9KB

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο εργοστάσιο του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας του τομέα Μεταλλουργίας.

APPLY FOR THE JOB
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
PDF 292,7KB
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies