14 ΟΚΤ 2022

Ανακοίνωση Απόκτησης Ομολογιών Mytilineos Financial Partners S.A.

Αθήνα, Ελλάδα – 14 Οκτωβρίου 2022 – Η Mytilineos Financial Partners S.A., θυγατρική της Μυτιληναίος Α.Ε. (MYTILINEOS) με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει εκδώσει με την εγγύηση της MYTILINEOS ομολογίες πρώτης τάξης (senior) ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 2.50% και λήξη το 2024 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (Euro MTF) του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου με ISIN XS2010038144. H ΜYTILINEOS ανακοινώνει ότι την 11.10.2022 αγόρασε Ομολογίες ονομαστικής αξίας €2.000.000, στο 94,65% αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επενδυτικές Σχέσεις

Tηλ. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: ir@mytilineos.gr

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies