14 ΑΠΡ 2022

Χρυσό Βραβείο για τη MYTILINEOS από τον ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης EcoVadis

Αθήνα, Ελλάδα – 14 Απριλίου 2022 – Αναβαθμίζοντας τη θέση της στον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό για την αξιολόγηση της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, EcoVadis, η MYTILINEOS απέσπασε το χρυσό βραβείο για τις επιχειρηματικές της πρακτικές, στη βάση του επιχειρηματικού της μοντέλου και της συνολικής της στρατηγικής.

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός EcoVadis αξιολογεί την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης Εταιρικής Υπευθυνότητας και ESG των εταιρειών μέσω των πολιτικών που διαθέτουν, των πρακτικών που εφαρμόζουν και των αποτελεσμάτων αυτών.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης του οργανισμού χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Τα κριτήρια βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000. Από την ίδρυσή της το 2007, η EcoVadis έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους πάροχους αξιολογήσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων στον κόσμο, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο περισσότερων από 90.000 εταιρειών που έχουν αξιολογηθεί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συνολικής της επίδοσης, η MYTILINEOS, βρίσκεται στο κορυφαίο 10% του συνόλου των εταιρειών που αξιολογούνται από την EcoVadis. Ακόμα καλύτερες είναι οι επιδόσεις της Εταιρείας  ανά ενότητα, καθώς η MYTILINEOS κατόρθωσε να συμπεριληφθεί στο 4% των κορυφαίων προμηθευτών του κλάδου της στην ενότητα «Εργασιακές Πρακτικές - Ανθρώπινα Δικαιώματα» και στο αντίστοιχο 6% των κορυφαίων προμηθευτών στην ενότητα «Περιβάλλον».

Η MYTILINEOS με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis ανταποκρίνεται άμεσα και υπεύθυνα στις απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης των πελατών της, δίνοντας τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και επιδόσεις της, που αποτελούν προαπαιτούμενα για τη διατήρηση των υφιστάμενων και τη σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών.

Η διαχρονική δέσμευση της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται στις ήδη σημαντικές ESG επιδόσεις που έχει επιτύχει, ενώ αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις προτάσεις βελτίωσης που λαμβάνει από τους διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης κριτηρίων ESG στους οποίους συμμετέχει. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία υλοποίησε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες και το 2021, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

  • Ανέπτυξε και ξεκίνησε την εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε βασική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος.
  • Εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP Climate Change.
  • Εντάχθηκε στους επίσημους υποστηρικτές της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD).
  • Ολοκλήρωσε το 2ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.
  • Πραγματοποίησε για 12η συνεχόμενη χρονιά την επίσημη διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους.
  • Πραγματοποίησε 16 κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο.
  • Διασφάλισε τη βελτίωση ή τη διατήρηση των επιδόσεών της σχεδόν στο σύνολο των ESG αξιολογήσεων στις οποίες συμμετείχε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies