24 ΑΥΓ 2022

Υψηλές Διακρίσεις για τις πρωτοβουλίες της MYTILINEOS

Η MYTILINEOS καταφέρνει  να διακρίνεται σταθερά κάθε χρόνο για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης,  αποδεικνύοντας  εμπράκτως  το  υψηλό επίπεδο των δράσεων της και τον άμεσο αντίκτυπό τους στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Για άλλη μια χρονιά, η Εταιρεία διακρίθηκε σε δύο έγκριτους θεσμούς, συνεχίζοντας την επιτυχημένη σειρά βραβεύσεων στο υψηλότατο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στις 22 και 23 Ιουνίου η MYTLINEOS τιμήθηκε εις διπλούν στα Bravo Sustainability Awards 2022 για τις παρακάτω δράσεις, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των Επιτροπών και της δημόσιας ψηφοφορίας του ευρύτερου κοινού:

  • Διάκριση της πρωτοβουλίας με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση» στη θεματική  Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων στον Πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
  • Διάκριση της πρωτοβουλίας με τίτλο «Πρόγραμμα #mellonabilities» στη θεματική Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου Μάθηση στον Πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Στις 13 Ιουλίου, η MYTILINEOS έλαβε τα παρακάτω τρία βραβεία στον θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards 2022:

  • Βραβείο GOLD: Πρόγραμμα #mellonabilities, στην Κατηγορία Λιγότερες Ανισότητες.
  • Βραβείο SILVER: Νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), στην Κατηγορία Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής/Περιφερειακής ή  Εθνικής Εμβέλειας).
  • Βραβείο BRONZE: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 στην Κατηγορία Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας.

H αναγνώριση των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS αποτελεί επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμη στρατηγικής της Εταιρείας για την δημιουργία αξίας για όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους, συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Sustainability Actions Map για να δείτε πως το όραμα της Εταιρείας για Βιώσιμη Ανάπτυξη γίνεται πράξη.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies