01 ΔΕΚ 2022 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023..

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

25 ΟΚΤ 2022 MYTILINEOS Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2022

Αθήνα, Ελλάδα – 25 Οκτωβρίου 2022 – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2022.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

28 ΙΟΥΛ 2022 Δελτίο Τύπου- Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2022

Αθήνα, Ελλάδα – 28 Ιουλίου 2022 – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2022.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04 ΜΑΪ 2022 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α’ Τριμήνου 2022

Αθήνα, Ελλάδα – 4 Μάιου 2022Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ Τριμήνου 2022.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27 ΙΑΝ 2022 Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021

Αθήνα, Ελλάδα – 27 Ιανουαρίου 2022Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20 ΔΕΚ 2021 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26 ΟΚΤ 2021 MYTILINEOS Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021

Καθώς διανύουμε το Δ’ Τρίμηνο του 2021, μιας χρονιάς κατά την οποία παρά την ύφεση που παρουσιάζει η πανδημία, καταγράφονται προκλήσεις εξίσου σημαντικές με το 2020 η MYTILINEOS καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη σε ευθυγράμμιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27 ΙΟΥΛ 2021 Δελτίο Τύπου - Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2021

Αθήνα, Ελλάδα – 27 Ιουλίου 2021Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies