01 ΙΑΝ 0001 Ενημέρωση για χορήγηση ειδικής άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

Αθήνα, Ελλάδα – 11 Φεβρουαρίου 2022– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS ή Εταιρεία), σε συνέχεια της από 01.02.2022 ανακοίνωσης αναφορικά με τη λήψη ομόφωνης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή ειδικής άδειας...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

01 ΙΑΝ 0001 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 4 Μαρτίου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 3.3.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

01 ΙΑΝ 0001 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 26 Απριλίου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 23.4.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies