05 ΑΥΓ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 5 Αυγούστου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 4.8.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών... 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04 ΑΥΓ 2021 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021

Αθήνα, Ελλάδα – 4 Αυγούστου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04 ΑΥΓ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 4 Αυγούστου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 3.8.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

03 ΑΥΓ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 3 Αυγούστου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 2.8.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

02 ΑΥΓ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 2 Αυγούστου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 30.7.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30 ΙΟΥΛ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 30 Ιουλίου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 29.7.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29 ΙΟΥΛ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 29 Ιουλίου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 28.7.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

28 ΙΟΥΛ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 28 Ιουλίου 2021– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 27.7.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies