29 ΔΕΚ 2021 Ανακοίνωση Διάθεσης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 29.12.2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS), ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27 ΔΕΚ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 27 Δεκεμβρίου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 23.12.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27 ΔΕΚ 2021 Aνακοίνωση

Αθήνα, Ελλάδα – 27 Δεκεμβρίου 2021 – Εν όψει της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας στις 27 Ιανουαρίου 2022, ανακοινώνεται η αναστολή της επαναγοράς ιδίων μετοχών μέχρι την ημερομηνία αυτή...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 ΔΕΚ 2021 Δωρεάν διάθεση μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με την από 15.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Η από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση έως επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 ΔΕΚ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 23 Δεκεμβρίου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 22.12.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

22 ΔΕΚ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 22 Δεκεμβρίου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 21.12.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 ΔΕΚ 2021 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Athens, Greece – December 21, 2021 - Mytilineos S.A. (MYTILINEOS) announces that, according to the resolution of its Extraordinary Shareholders’ Meeting dated 27.03.2020, on 20.12.2021, acquired through the Athens Exchange...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies