Πιστοποιήσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 PDF 134,4KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 PDF 394,7KB Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 PDF 132,1KB Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 (Πεδίο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας) PDF 229,2KB Δελφοί-Δίστομον : Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 PDF 966,4KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 PDF 395,4KB Δελφοί-Δίστομον : Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007 PDF 171,7KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007 PDF 410,9KB Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 PDF 543,6KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης κατά EN ISO 50001:2011 PDF 368,1KB Δελφοί-Δίστομον : Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με DIN ISO 45001:2018 PDF 967,5KB

Επίσης, το εργαστήριο της ΑτΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών (ένυδρης, άνυδρης), του αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνος επιχειρηματικός πολίτης ενσωματώνει πλήρως στη δραστηριότητά της το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν τόσο η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα διεθνή fora που συμμετέχει.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies