Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων 3 εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, επτά  (7) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου 4706/2021 για την Εταιρική Διακυβέρνηση και του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει οικειοθελώς και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από 3 Επιτροπές του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης).

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2020 ξεπέρασε τα 1,9 δισ. ευρώ και περισσότερους από 3.660 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά από το London School of Economics, ενώ το 2019 αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το 1978, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία με έτος ίδρυσης το 1908 εκπροσωπούσε κατασκευαστές προϊόντων μετάλλου και χάλυβα. Το 1990, ίδρυσε τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Με στρατηγικές αποφάσεις επέκτεινε τις δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών της εισηγμένης κατασκευαστικής ΜΕΤΚΑ, καθώς και της Αλουμινίον της Ελλάδας, την οποία κατέστησε ως την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1995, εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εισήλθε στον ενεργειακό τομέα με την Protergia, που σήμερα αποτελεί την ναυαρχίδα της εταιρείας.

Το 2017, κατόπιν εισήγησής του Ευάγγελου Μυτιληναίου, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τις Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ, ο ευρύς μετασχηματισμός της εταιρείας και συγχωνεύθηκαν όλες οι κύριες θυγατρικές (ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον της Ελλάδας και Protergia) σε μία ενιαία εταιρεία, την MYTILINEOS. Το 2018,  απέκτησε το 97,87% των μετοχών της ΕΠΑΛΜΕ, που δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους, ενώ προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση της M&M Gas S.A. (σήμερα MNG Trading). Το 2019, η MYTILINEOS ανακοίνωσε ότι καθίσταται μοναδική μέτοχος (100%) της METKA EGN, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας για τις παγκόσμιες αγορές ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας.

Το 2021, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έθεσε τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα. Ανακοίνωσε την εξαγορά του EGNATIA GROUP, με portfolio φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 1485MW και  Αποθήκευσης Ενέργειας 1240 MW, την άμεση έναρξη κατασκευής τους και ταυτόχρονα τη μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας έως το 2030 και σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, καθιστώντας την MYTILINEOS μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη και από τις πρώτες βιομηχανίες παγκοσμίως που ασπάζονται τους φιλόδοξους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης  ως μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

O Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Συνδέσμου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 1946. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της μεταλλευτικής εταιρείας Δελφοί - Δίστομον, θυγατρικής της Μυτιληναίος ΑΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της 48ετούς δραστηριότητάς του στη διεθνή βιομηχανία αλουμινίου, διετέλεσε διαδοχικά διευθυντής του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ, διευθυντής έρευνας αλουμινίου του Γαλλικού ομίλου Pechiney, CEO της βιομηχανικής εταιρείας παραγωγής αλουμινίου Tomago στην Αυστραλία, Vice President Technology και μέλος του Executive Committee του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Pechiney και στη συνέχεια του Καναδέζικου ομίλου Alcan. Όταν, το 2005, ο όμιλος Μυτιληναίος απέκτησε την Αλουμίνιον της Ελλάδος, ο Σπύρος Κασδάς επέστρεψε στην Ελλάδα και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και στη συνέχεια Πρόεδρος της εταιρείας, μέχρι την απορρόφησή της από την Μυτιληναίος το 2017.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι Αντιπρόεδρος Β του Διοικητικού Συμβουλίου της MYTILINEOS και εκτελεστικό μέλος του. Από το 2019 ανέλαβε Εντεταλμένος Σύμβουλος για Ρυθμιστικά θέματα και θέματα Στρατηγικής της εταιρείας στο χώρο της Ενέργειας, ενώ από το 2009 ως το 2019 ήταν Γενικός Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της MYTILINEOS.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας GOLDEN SOLAR AE από το 2007.

Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως επίσης και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Το 1989 εγγράφεται ως δικηγόρος στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέχρι το 2008.

Ασκώντας ενεργό δικηγορία έχει αποκτήσει διεθνή εμπειρία σε όλα τα θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στο Δίκαιο των Ρυθμισμένων Αγορών, ενώ διαθέτει πλούσια εμπειρία σε ενεργειακά θέματα εξαιτίας της πλούσιας συμβουλευτικής δραστηριότητας και δικηγορίας που ανέπτυξε την τελευταία 20ετία.

Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και  μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι από το 2005, όταν ο Όμιλος εξαγόρασε την Αλουμίνιο της Ελλάδος διατελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι επίσης Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της θυγατρικής εταιρίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ΜΝG Trading Α.Ε,  καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ). Διετέλεσε για πάνω από 7 χρόνια επικεφαλής του Investment Banking και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, προτού μετακινηθεί στην SIGMA SECURITIES προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 2000 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IBG) και Πρόεδρος της IBG ΑΕΔΑΚ.    Πριν προσχωρήσει στον Όμιλο το 2005 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ).

Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια και Επενδυτικές Επιτροπές εταιρειών.

Ο κ. Παπαδόπουλος σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington University) και Χρηματοοικονομικά (M.B.A., The American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Γιάννης Πετρίδης διετέλεσε κατά την περίοδο 2013-2018 Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Refresco N.V., με έδρα το Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ποτών ιδιωτικής ετικέτας στον κόσμο, με έσοδα περίπου 4 δισ. Ευρώ και 60 μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Μεξικό. 

Ο Γιάννης ήταν επικεφαλής της εισαγωγής της Εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ το 2015. Μέχρι το 2016, κατείχε επίσης τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Largo (μητρικής της Wind Hellas), σημαντικού παρόχου σταθερών, ευρυζωνικών και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Σήμερα, ο Γιάννης είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PUIG, με παγκόσμια παρουσία στην αγορά της μόδας και των αρωμάτων, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται εμπορικές επωνυμίες όπως η Nina Ricci, η Paco Rabanne, η Carolina Herrera και ο Jean Paul Gaultier. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της PUIG. Την περίοδο 2005-2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Campofrio Food Group, της μεγαλύτερης εταιρείας αλλαντικών στην Ευρώπη, ο οποίος εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης. Κατά το διάστημα αυτό, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά την περίοδο 2010-2013 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Panrico (Ισπανία), ηγέτιδας στον κλάδο των σνακ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

Ο Γιάννης εργάστηκε επί 23 χρόνια με την PepsiCo Inc. Μεταξύ 2000-2010 διετέλεσε Πρόεδρος Ευρώπης του ομίλου εμφιάλωσης Pepsi Bottling Group, επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του Ομίλου σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ισπανία και η Τουρκία, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών, δημιουργώντας μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 20 εγκαταστάσεις παραγωγής και πάνω από 10000 εργαζομένους. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της PBG, η οποία αποσπάστηκε την PepsiCo και εισήχθη στο NYSE το 1999. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Προέδρου PepsiCo Ισπανίας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της PepsiCo Ελλάδας/Βαλκανίων, ενώ κατείχε και διάφορες θέσεις μάρκετινγκ και franchise στην εταιρεία, στη Μέση Ανατολή, ασχολούμενος με όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τόσο του Τομέα Ποτών όσο και του Τομέα Τροφίμων της PepsiCo.

Πριν από την PepsiCo, ο Γιάννης συνεργάστηκε με την Procter and Gamble Company, στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Γεννήθηκε το 1958 και έχει πτυχίο Bachelors και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters με Διάκριση) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και MBA από το Harvard Business School. Κατάγεται από την Κύπρο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου είναι Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της GOOGLE. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας κατά την περίοδο 2012-2019. 

Έχει βαθιά εμπειρία στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Γενικής Διοίκησης, αφού έχει στελεχώσει βασικές θέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.  Εντάχτηκε στην ομάδα της Microsoft τον Φεβρουάριο του 2012 ως Διευθύντρια Πωλήσεων και ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας ως Γενική Διευθύντρια τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αργότερα ανέλαβε εκτεταμένη ευθύνη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Microsoft Ελλάδας βραβεύτηκε ως η καλύτερη θυγατρική στον κόσμο μεταξύ χωρών σχετικού μεγέθους.

Πριν την Microsoft ήταν στην DELL S.A, όπου κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Καταστημάτων Καταναλωτών και SMB για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη & Ιταλία. Εργάστηκε για πρώτη φορά στην DELL το 2002, στο τμήμα Μάρκετινγκ στην έδρα της εταιρείας στο Όστιν, Τέξας των ΗΠΑ. Προηγουμένως κατείχε θέσεις στις General Motors USA και στην Opel Bank GMBH.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πτυχίου MBA από το Πανεπιστήμιο του Michigan. 

icon

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Visiting Professor in Practice στο London School of Economics and Political Science. Διαθέτει πολυετή εμπειρία εποπτείας ελεγκτικών μηχανισμών και αναδιοργάνωσης διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Τράπεζας για σχέδια συνταξιοδότησης.

Επίσης κατά τη διάρκεια της 9ετούς θητείας του στην EBRD διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθησε την έγκριση και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Τράπεζας στην Ελλάδα. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στις αγορές κεφαλαίων, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συντονίσει διεθνείς ερευνητικές ομάδες και έχει συνεργαστεί με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αναπτυξιακών πολιτικών και με την επιχειρηματική κοινότητα, ειδικότερα όταν πρόκειται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την εξελισσόμενη δυναμική των κεφαλαιαγορών και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήλθαν σε 4.360 εκ. ευρώ με τη χρηματοδότηση 67 επενδύσεων και απόθεμα 890 εκ. ευρώ σε 19 επενδυτικά σχέδια. Ο κ. Μπαρτζώκας γεννήθηκε το 1962.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς έχει διατελέσει από το Σεπτέμβριο του 2012 Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στη Mitsubishi Power Europe Ltd. Οι τρέχουσες δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην ευέλικτη λειτουργία θερμικών σταθμών, στις κυψέλες καυσίμου (fuelcells) και την ηλεκτρόλυση, την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα και την ανακύκλωση CO2. Από το 2018, είναι SeniorVice President για Ενεργειακές Λύσεις και Νέα Προϊόντα στη Mitsubishi Power Europe Ltd.

 

Ο κύριος Κακαράς, γεννήθηκε το 1962, έλαβε το Πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και εν συνεχεία το Διδακτορικό του από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο του Braunschweig στη Γερμανία. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 1991 και υπηρέτησε ως Καθηγητής στο ΕΜΠ έως το 2012, οπότε και έλαβε εκπαιδευτική άδεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο ΕΜΠ. Έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βαρσοβίας και του Τόκυο. Από το 1999 έως το 2018, ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ).
Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση και την έρευνα, ο Εμμανουήλ Κακαράς έχει υπάρξει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2010 έως το 2012 ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καθηγητής Κακαράς έχει ευρύτατη ενασχόληση σε θέματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο 2018, ήταν Πρόεδρος της European PowerPlantSuppliers Association (EPPSA) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EU Turbines. Εκπρόσωπος της Mitsubishi Heavy Industries στο Hydrogen Council και σε άλλες πρωτοβουλίες σχετικές με το Υδρογόνο.

ΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η κα Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών & επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεων, αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και ελέγχου με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 και έχει έδρα το Λονδίνο.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις στις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και Citigroup, καθώς και στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων Noble Group, όπου διαχειρίστηκε επενδύσεις σε τίτλους και εμπορεύματα ύψους εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές.
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε due diligence, σε χρηματοοικονομικά θέματα όσο και σε θέματα λειτουργίας και έως πρόσφατα ως Επικεφαλής του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου του επενδυτικού ομίλου Barak Fund Mgt Ltd με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους US$ 1.4 δισεκ.. Επίσης διετέλεσε Διευθύντρια Οικονομικών στο Τμήμα Διαχείρισης Πρώτων Υλών του επενδυτικού ομίλου Gemcorp Capital LLP με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους USD 1.75 δισεκ. Έχει εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικού κινδύνου .
Η κα Μαυράκη είναι κάτοχος MA και BA in Philosophy, Politics & Economics από το Oxford University, καθώς και MSc in Finance από το London Business School, UK. Επίσης είναι κάτοχος του CFA Charter και του Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η Ναταλία Νικολαΐδη υπηρέτησε στην Credit Suisse (CS) για 24 χρόνια την τελευταία πενταετία δε, ως global General Counsel του Tομέα Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών.  

Προηγουμένως, είχε διατελέσει  Head of Risks and Controls για τον πιο πάνω Τομέα, καθώς και δικηγόρος της CS, στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, σε  θέματα κεφαλαιαγοράς και συγχωνεύσεων & εξαγορών.  Είναι  ιδρυτής της Dynamic Counsel, ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων επί στρατηγικής και εμπορικών συναλλαγών.  Επίσης η κα Νικολαΐδη άσκησε δικηγορία στη Νέα Υόρκη από το 1991 έως το 1996. Είναι κάτοχος πτυχίου Economics από το Yale University και μεταπτυχιακών τίτλων, στη Νομική (Juris Doctor) και Master of Science in Foreign Service, από το  Georgetown University, καθώς  και  Masters in European Union Law από το  College of Europe στη Bruges του  Βελγίου.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha AssetManagement Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Αντιπρόεδρος της ABC Factoring. Είναι επίσης Πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδος Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017).

Έχει διατελέσει επίσης για αρκετά χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων και της Alpha Asset Management (1992-2004). Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ.

Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος  BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

ΛΗΔΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Εταιρικός Γραμματέας

Η κα Λήδα Κοντογιάννη είναι  Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης της MYTILINEOS από τον Μάρτιο 2018.

Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό  Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.

Υπήρξε σύμβουλος του ΣΕΒ σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικά για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  καθώς και Συντονίστρια του Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων του ΣΕΒ, με αρμοδιότητες, ανάμεσα σε άλλα, οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα, τις εταιρικές υποθέσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τα ζητήματα ανταγωνισμού και καταναλωτή, αλλά και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και την εσωτερική αγορά.

Από το 2004 έως το 2007 διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της εταιρείας Investin Greece Agency (ΕΛ.Κ.Ε.), του αρμόδιου φορέα της Ελλάδας για την προσέλκυση και προώθηση άμεσων επενδύσεων.

Στο μεγαλύτερο τμήμα της καριέρας της υπηρέτησε σε ανώτατες (διευθυντικές) θέσεις στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών, στον τραπεζικό και στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, Alpha Bank, ΕΤΕΒΑ και Ιονική.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Επίσης, υπήρξε μέλος αρκετών επιτροπών υπουργείων: Υπ. Ανάπτυξης,  για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών  «Επιτροπή καθ. Ε.Περράκη», Υπ. Εργασίας για την Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, Υπ. Εσωτερικών για την απλοποίηση διαδικασιών και την καλή νομοθέτηση, Υπ. Οικονομικών για τη γνωμοδότηση επί επενδύσεων προς υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο κ.α.

Παράλληλα, επί 10ετία, δίδαξε Finance στο Deree College. Άρθρα και εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και στον ελληνικό τύπο.

Είναι  κάτοχος των πανεπιστημιακών τίτλων: Ph.D. in Finance (1989) και M.A. in Accounting & Finance (1985), από το Lancaste rUniversity, στη Μεγάλη Βρετανία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ

Αναπληρωτής Εταιρικός Γραμματέας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και ακολούθως δημοσιογραφία στην Αθήνα. 

Εργάστηκε σε διάφορα μέσα ως δημοσιογράφος ως το 2010 οπότε και ανέλαβε θέση συνεργάτη στο Γραφείο Προέδρου του Ομίλου Μυτιληναίος. Από το 2012 είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ το 2013 ανέλαβε και τη θέση του Digital Media Officer της MYTILINEOS.

Ηγεσία

Eκτελεστική Επιτροπή

Η Eκτελεστική Επιτροπή της MYTILINEOS αριθμεί 14 μέλη.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies