Ηγεσία

Η ηγεσία της ΜYTILINEOS απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι δύο αυτές στρατηγικές ομάδες ηγετών στοχεύουν από κοινού στην κατάκτηση της επιχειρηματικής αριστείας, θέτοντας τους στόχους της εταιρείας αλλά και δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη τον στόχων αυτών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων 3 εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά.  Από τα μη εκτελεστικά μέλη, επτά  (7) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου 4706/2021 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eκτελεστική Επιτροπή

Η Eκτελεστική Επιτροπή της MYTILINEOS αριθμεί 14 μέλη.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies