Διακυβέρνηση

Η MYTILINEOS αναγνωρίζοντας ότι η διακυβέρνηση αποτελεί σύνθετη πρόκληση που μπορεί να δημιουργήσει αξία για την εταιρεία ασπάζεται τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, επιτυγχάνοντας τους εταιρικούς στόχους με ενισχυμένη τήρηση προτύπων.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η MYTILINEOS χαράσσει τη στρατηγική της διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τα συμφέροντα των μετόχων της.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνος επιχειρηματικός πολίτης ενσωματώνει πλήρως στη δραστηριότητά της το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν τόσο η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα διεθνή fora που συμμετέχει.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιστοποιήσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΓΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies