Βιώσιμη Παραγωγή Αλουμινίου

Βασική επιδίωξη για τη MYTILINEOS αποτελεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, η οποία θέτει φιλόδοξους στόχους για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050.

Στο πλαίσιο επίτευξης χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τη μονάδα παραγωγής αλουμινίου, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων, στρέφεται σε νέες τεχνολογίες που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση όλων των σταδίων της αλυσίδας παραγωγής αλουμινίου, και στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου φιλικών προς το περιβάλλον, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Διαβάστε περισσότερα για τα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει το Αλουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS για την παραγωγή Βιώσιμη Παραγωγή Αλουμινίου εδώ:

DeReAL

Design and development of high quality, low energy and environmentally friendly, recycled aluminum products.

NanoRefraMat

Development of advanced refractories using nanotechnology

RemovAL

Removing the waste streams from the primary Aluminium production and other metal sectors in Europe https://www.removal-project.com/

SPLcycle

Closing the loop of the Spent Pot-line (SPL) in Al smelting process: a novel zero waste technology, for the recycling of SPL from aluminium production. http://splcycle.zag.si/

Enopal

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κελιών ηλεκτρόλυσης αλουμινίου με έλεγχο του βαθμού υπερθέρμανσης του λουτρού

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies