Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Η MYTILINEOS επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το Αλουμίνιον της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αναγνώρισης των βασικών δεξιοτήτων που κρίνονται σημαντικές για την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Αειφόρου ανάπτυξης, και συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών που θα παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τις απαραίτητες δεξιότητες για τη βιομηχανία του μέλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα για τα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει το Αλουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων εδώ:

EnAct-SDGs

Enhancing the skills of East and SouthEastEurope (ESEE) University graduates and Raw Materials (RM) professionals towards the achievement of SDGs. https://rcgreece.labmet.ntua.gr/enact-sdgs-project/

HydroMetEC

Hydrometallurgy in raw materials utilization: an educational and communication programme. https://www.ntnu.edu/metpro/hydrometec

SPIRE SAIS

Skills alliance for industrial symbiosis –a cross-sectoral blueprint for a sustainable process industry. https://www.aspire2050.eu/sais

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies