Αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη

Τα κατάλοιπα βωξίτη αποτελούν το στερεό υποπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής αλουμίνας. Μέχρι και σήμερα, η εύρεση τρόπων αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις βιομηχανίες παραγωγής αλουμίνας, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραμένουν αναξιοποίητα.

Η MYTILINEOS, μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών, για περισσότερο από μια δεκαετία, επενδύει στην έρευνα με στόχο την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη ως πηγή ανάκτησης βασικών μετάλλων, μεταξύ των οποίων είναι ο σίδηρος και το αλουμίνιο, αλλά και σπάνιων γαιών, όπως το σκάνδιο. Παράλληλα ενισχύει τις προσπάθειες για τη χρήση των καταλοίπων βωξίτη ως πρόσθετο υλικό σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως στην παραγωγή τσιμέντου και δομικών υλικών πχ. ως πρόσθετο στην κεραμοποιία και στην  παραγωγή ελαφροβαρών υλικών.

SCALE

Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European metallurgical by-products https://www.scaletechnology.eu/

ENSUREAL

Integrated cross-sectorial approach for environmentally sustainable and resource-efficient alumina production. https://ensureal.com/

SIDERWIN

Development of new methodologies for industrial CO2-free steel production by electrowinning https://www.siderwin-spire.eu/

RemovAL

Removing the waste streams from the primary Aluminiumproduction and other metal sectors in Europe https://www.removal-project.com/

BIORECOVER

Development of an innovative sustainable strategy for selective biorecoverof critical raw materials from Primary and Secondary sources https://biorecover.eu/

RIS-RESTORE

Evaluation of Red Mud Tailings in the ESEE region http://ris-restore.zag.si/

INCO-Piles

International consortium to recover CRMs from stockpiles/tailings targeting RIS https://site.unibo.it/inco-piles-2020/en/project

ReActiv

Creation of a novel sustainable symbiotic value chain, linking the by-product of the alumina production industry and the cement production industry. The main goal is the industrial residue activation for sustainable cement production https://reactivproject.eu/

REEScue

Integrated process for the recovery of Rare Earth Elements and Scandium from Bauxite Residues https://reescue.com/

SMART-G

Smart Geopolymers; development, production, and demonstration of light weight, fire resistant components for the construction industry

MudFire

Red mud utilization for development of refractory building materials

HARARE

Hydrogen as the reducing agent in the recovery of metals and minerals from metallurgical waste  https://h2020harare.eu/

SCALE UP

Scaling up Scandium production from European industrial residues

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies