Αλουμίνιον της Ελλάδος

Tο εργοστάσιο αλουμινίου της ΜΥTILINEOS είναι ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα.

Αλουμίνιο: ένα έξυπνο υλικό

Προιόντα και Εφαρμογές

Οι εγκαταστάσεις μας

Πώς παράγουμε αλουμίνιο

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Δράση ASI

Δράση ASI

Πρότυπος Οικισμός ''Άσπρα Σπίτια''

Πρότυπος Οικισμός Άσπρα Σπίτια

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Δ/νση:   Άγιος Νικόλαος,
32003-Βοιωτία
Τηλ.:      2267042502
Fax:        2267049109
Email:    info@alhellas.gr

Φόρμα Αιτημάτων & Παραπόνων

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies