Τομέας Μεταλλουργίας

Η MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Το Αλουμίνιον της Ελλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρώπη και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Μέσω της Δελφοί Δίστομον, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 570.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο. Η επικέντρωση της εταιρείας στην αειφορία ενισχύεται με τη θυγατρική ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτου). Η βιομηχανική παραγωγή της MYTILINEOS, στις εγκαταστάσεις του Βόλου, είναι προσανατολισμένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές - όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας - εφαρμογές. Πρόκειται συνήθως για βαριές και/ή σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.
Η Αλουμίνιον της Ελλάδος έχει συμπληρώσει περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας και 15 χρόνια χρόνια αναπτυξιακής πορείας, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 600€ εκ. για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από ιδιώτη τα τελευταία χρόνια. 

  • Μοναδικός καθετοποιημένος παραγωγός βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη
  • Δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρωτοπόρος στη διαχείριση καταλοίπων βωξίτη
  • Ανταγωνιστικές παγκόσμιες θέσεις κόστους για αλουμίνα και αλουμίνιο, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ESG
  • Αυξανόμενη παρουσία στην παραγωγή ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) Αλουμινίου, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής σε c.65ktpa, πετυχαίνοντας συνολική παραγωγική ικανότητα c.250ktpa  έως το 2022 και μείωση κατά 25% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο
  • Μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους πελάτες στην Ευρώπη

Αλουμίνιον της Ελλάδος

Tο εργοστάσιο αλουμινίου της ΜΥTILINEOS είναι ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελφοί Δίστομον

Η Δελφοί-Δίστομον είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς βωξίτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είναι σήμερα μία από τις 2 ενεργές μεταλλευτικές εταιρείες που ασχολούνται με την εξόρυξη βωξίτη στην Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑΛΜΕ

Η ΕΠΑΛΜΕ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους, ενώ είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies