Περιβαλλοντικές Λύσεις

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS παρέχει καινοτόμες και ανταγωνιστικές περιβαλλοντικές λύσεις παγκοσμίως για νερό, υγρά και στερεά απόβλητα.

Μέσω της θυγατρικής εταιρείας ZEOLOGIC, έχει αναπτύξει μια σειρά ανταγωνιστικών λύσεων, με βάση τη νανοτεχνολογία, που αντιμετωπίζουν τις πιο απαιτητικές προκλήσεις στον τομέα των λυμάτων, ιλύος και υγρών αποβλήτων.

Σαν εταιρεία αναγνωρισμένη ως περιβαλλοντικός πρωτοπόρος στην κυκλική οικονομία έχει στρατηγικό ενδιαφέρον στον διεθνή περιβαλλοντικό επιχειρηματικό τομέα για την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων τόσο ως ανάδοχος Ολοκληρωμένων Έργων EPC αλλά και ως πάροχος τεχνολογιών εξειδικευμένων λύσεων μέσω της ZEOLOGIC.

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων & Ιλύων

Μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και υψηλής ποιότητας EPC και Υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης (O&M), η ΜYTILINEOS παρέχει τις καταλληλότερες λύσεις επεξεργασίας για κάθε έργο λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
Επιπλέον, μέσω της θυγατρικής ZEOLOGIC, έχει αναπτυχθεί σειρά καινοτόμων προϊόντων για την υποστήριξη των κατοχυρωμένων λύσεών της όπως: νανοπηκτικά μέσα, νανοσυσσωρευτές, οργανοσυσσωρευτικές ενώσεις και νανοσωματίδια μεταλλικής οξείδωσης. Αυτά ενισχύουν σημαντικά τη λειτουργία επεξεργασίας της μονάδας και τη συνολική απόδοσή της.
Οι λύσεις μας είναι κατάλληλες για αστικά, βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων ή την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

Επεξεργασία & Αξιοποίηση Στέρεων Αποβλήτων

Όσον αφορά την επεξεργασία και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων, εστιάζουμε κυρίως στα ακόλουθα:

  • Ενέργεια από την καύση απορριμμάτων
  • Ενέργεια από Βιομάζα
  • Εφαρμογές αναερόβιας χώνεψης
  • Εφαρμογές για αέρια (Βιοαέριο) από ΧΥΤΑ
  • Εγκαταστάσεις διαλογής και μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

Η ΜYTILINEOS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης (O&M) για όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies