Έργα Υποδομών

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στην ανάληψη έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σταθερή οικονομική θέση, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, επιτρέπουν στην εταιρεία να συνεχίσει την αναπτυξιακή στρατηγική και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των υποδομών, για να αναλαμβάνει σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιδηροδρόμων και των ιδιωτικών παραχωρήσεων.

Επιπλέον, η MYTILINEOS κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία κατασκευαστικών εταιρειών για τα μεγάλα δημόσια έργα στην Ελλάδα, καθώς κατέχει πτυχίο 7ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιμενικά κ.λπ).

Δραστηριοποιούμενος σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, όπως εκείνο του κατασκευαστικού τομέα, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης εξελίσσεται συνεχώς. Με τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της και τη συνεχή εστίασή της σε προϊόντα και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, η ΜYTILINEOS είναι ένας συνεπής και αξιόπιστος συνεργάτης για τη διαχείριση έργων και την εκτέλεση εξειδικευμένων έργων υποδομών, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Σιδηροδρομικά Έργα

Από το 2014 έως σήμερα, η MYTILINEOS εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε σιδηροδρομικά έργα, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας και χρηστικότητας του δικτύου, της συμβατότητας και της ομαλής συνδεσιμότητας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο και φυσικά στην διασφάλιση της ασφάλειας των μετακινήσεων με το τρένο, που σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, παραμένει ως ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους μεταφοράς.
H ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και μάλιστα υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης θα αποτελέσει πραγματικά παράγοντα ανάπτυξης όχι μόνο των μεταφορών, αλλά και εν γένει της ελληνικής οικονομίας. Tα μεγάλα έργα υποδομής θα είναι η βάση μακροπρόθεσμης προοπτικής της χώρας και της θέσης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κτιριακά Έργα Υψηλών Προδιαγραφών

Η MYTILINEOS δεσμεύεται να κατασκευάσει όχι μόνο εντυπωσιακά κτίρια αλλά και κτίρια που είναι ενεργειακά αποδοτικά, υγιεινά για τους ενοίκους τους και φιλικά προς το περιβάλλον. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το νέο κτίριο γραφείων της MYTILINEOS, το οποίο κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές και σε διάστημα μόλις 24 μηνών, λαμβάνοντας τη διεθνή πιστοποίηση LEED Platinum.

Λιμενικές Εργασίες

Η εμπειρία της MYTILINEOS στον τομέα των υποδομών περιλαμβάνει επίσης τις Λιμενικές Εργασίες για τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του SAMSUN CCPP στην Τουρκία.

Το αντικείμενο εργασιών περιλάμβανε:

  • Εγκατάσταση τριών (3) αγωγών GRP διαμέτρου Φ2400mm εισδοχής θαλασσινού νερού, μήκους 860m
  • καθένας, από τη μονάδα μέχρι βάθους -15m υπεράκτια
  • Εγκατάσταση δύο (2) αγωγών GRP διαμέτρου Φ3200mm εισδοχής θαλασσινού νερού, μήκους 610m ο
  • καθένας ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των διαχυτήρων
  • Εγκατάσταση τριών (3) κώδωνων εισδοχής βάρους 600tn ο καθένας, σε βάθος -19m

Στην κορύφωση των εργασιών υπήρχαν 21 σκάφη στο θαλάσσιο χώρο εργασιών και σε ορισμένες περιπτώσεις 18 σκάφη εκτελούσαν εργασίες ταυτόχρονα σε «περιορισμένη» περιοχή μήκους 700 μέτρων.
Πρόσφατα, η MYTILINEOS εκτελεί επίσης τις απαιτούμενες Λιμενικές Εργασίες για τη Μονάδα Συνδιασμένου Κύκλου Amandi 192ΜW, στο Takoradi της Γκάνας.

Γέφυρες & Οδοποιία

H MYTILINEOS κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία αναδόχων κατασκευής στον τομέα των μεγάλων δημόσιων έργων στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει επιπλέον σημαντική εμπειρία στον κλάδο της γεφυροποιίας και της οδοποιίας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies