Οι Έξυπνοι Στύλοι είναι ενεργειακά αυτόνομοι και λειτουργούν με την «πράσινη» ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν από τα φωτοβολταικά panel και τις ανεμογεννήτριες που διαθέτουν.

Μέσω αυτών οι πολίτες έχουν πρόσβαση:

  • σε ελεύθερη σύνδεση Internet μέσω 5
  • στην μετεωρολογική πρόβλεψη με ακριβή καιρικά δεδομένα που λαμβάνονται από τους εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς στον οικισμό 
  • σε πληροφορίες για την πόλη τους μέσω διαδραστικής οθόνης
  • για φόρτιση των συσκευών τους
  • σε μουσική μέσω bluetooth σύνδεσης και streaming

Παράλληλα, οι δήμοι/διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους πολίτες για τα δρώμενα της πόλης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποστολής μηνυμάτων σε πολίτες με στόχο την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με την αειφορία και την κυκλική οικονομία. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ηχοσυστήματος απομακρυσμένης κεντρικής εκπομπής από τον διαχειριστή.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies