Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων

Η Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων είναι ένας καλύτερος, προληπτικός και πιο οικονομικός τρόπος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Οικισμού/δήμου. Συμβάλει σημαντικά στην εύρεση απωλειών νερού του δικτύου και στην γενικότερη εξοικονόμηση νερού στον Οικισμό.

Με την ψηφιακή χαρτογράφηση και μοντελοποίηση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού/δήμου και την αντικατάσταση των υφιστάμενων αναλογικών υδρομέτρων με ψηφιακά υψηλής ακρίβειας ο διαχειριστής μπορεί να:

  • εξοικονομεί νερό περιορίζοντας τις ζημιές με τον άμεσο εντοπισμό και αποκατάσταση διαρροών
  • έχει πρόσβαση στις μετρήσεις από τα υδρόμετρα των κατοίκων απομακρυσμένα με ακρίβεια και χωρίς επιπλέον κόστος
  • έχει πρόσβαση στις μετρήσεις της κατανάλωσης νερού σε επίπεδο οικισμού και κατ’ επέκταση την δυνατότητα να ενισχύσει τις δράσεις ευαισθητοποίησης για τους πολίτες
  • προβλέπει την κατανάλωση σε σχέση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις καιρικές συνθήκες

Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο, ο οικισμός μπορεί να εντοπίσει το σημείο της βλάβης και να διακόψει τη ροή του νερού γύρω από το σημείο αυτό, αντί να διακόψει την παροχή σε όλο το δίκτυο, και έτσι να μην επηρεαστούν οι κάτοικοι συνολικά. Τέλος, οι κάτοικοι μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση τους σε ημερήσια βάση συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση νερού του σπιτιού τους.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies