Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας

Η Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας συμβάλλει ουσιαστικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό μέσα από «έξυπνους» τρόπους. Ο χρήστης (prosumer) είναι σε θέση να ενημερωθεί για την μείωση εκπομπών CO2 από την κατανάλωσή του, όπως επίσης και για την «πράσινη» ενέργεια που παράγει και καταναλώνει στην κλίμακα του στόχου της ενεργειακής ουδετερότητας, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ο χρήστης παράγει τη δική του ενέργεια, η οποία στην συνέχεια αποθηκεύεται σε ειδικές μπαταρίες με στόχο την πλήρη αξιοποίησή της. Στη συνέχεια, το απόλυτα αυτόνομο σύστημα-πλατφόρμα, μέσω ειδικών αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί από την MYTILINEOS, στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ενοίκου από «πράσινη» ενέργεια μεγιστοποιώντας παράλληλα και τον συνολικό κύκλο ζωής της μπαταρίας, με έμμεσο οικονομικό όφελος. Με αυτό τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας και η γενικότερη ενεργειακή λειτουργία του σπιτιού δεν διαταράσσεται σε κανένα σημείο και ο χρήστης δεν αντιλαμβάνεται πιθανές προσωρινές αλλαγές στην ροή λειτουργίας. Μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας, ο χρήστης (prosumer) έχει τη δυνατότητα μέσα από απλούς δείκτες και διαγράμματα, να κατανοήσει την λειτουργία του συστήματος, να δει την μείωση των εκπομπών CO2 για το σπίτι του, να διακρίνει πόσο πράσινος είναι- τόσο σε ημερήσια βάση όσο και ετησίως - πόση ηλιακή ενέργεια αξιοποίησε  (είτε απευθείας είτε μέσω της μπαταρίας) και συνολικά πόσο περιόρισε την «βρώμικη» ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο. Τέλος, σε περίπτωση που διαθέτει ηλεκτρικό αυτοκίνητο αμφίδρομης φόρτισης (V2B), έχει την δυνατότητα να ελέγχει εύκολα το επίπεδο φόρτισής του ενώ παράλληλα η περισσευούμενη ενέργεια της μπαταρίας του αυτοκινήτου μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού.

Έτσι, ο χρήστης φορτίζει, αποθηκεύει και… «αποφορτίζει» το περιβάλλον ανταλλάσσοντας την «πράσινη» ενέργεια που περισσεύει.

Τα 3 βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι τα εξής:

  • Βελτιώνεται και επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα κόστη διαχείρισης ενέργειας αλλά και τα κόστη συντήρησης της μπαταρίας
  • Παρέχεται η απαραίτητη ενεργειακή ασφάλεια σε περίπτωση blackout, καθώς η οικιακή μπαταρία είναι πάντα φορτισμένη, με βάση προβλέψεις του καιρού και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που προτείνουν την χρήση των οικιακών συσκευών
  • Τίθεται ένα ρεαλιστικό net zero target, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης του συστήματος και την προσαρμογή του στο εκάστοτε ενεργειακό προφίλ, με στόχο την αύξηση της εξατομικευμένης χρήσης «πράσινης» ενέργειας μέσω μπαταρίας/PV

Επιπλέον, μέσω του συστήματος Prosumer Energy Management δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μίας έξυπνης και διαδραστικής ενεργειακής κοινότητας από την στιγμή που οποιοσδήποτε μπορεί να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό για να απολαύσει τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies