Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου

Έτσι, τα Άσπρα Σπίτια παίρνουν μία νέα μορφή και μετατρέπονται σε πλατφόρμα καινοτομίας, η οποία είναι σε θέση να αλλάξει θετικά τον τρόπο ζωής των κατοίκων, προσφέροντας μία ολιστική εμπειρία εξελιγμένης διαβίωσης μέσα από νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή ενός νοικοκυριού αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στον οικισμό των Άσπρων Σπιτιών υλοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη των ωφελειών που μπορεί να έχει η πόλη, καθώς προχωράει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της. Σε αυτό τον άξονα, σημαντικό μερίδιο έχουν (τα φωτοβολταϊκά που έχουν εγκατασταθεί σε στέγες σπιτιών και οι οικιακές μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας που στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.

Ένας νέος κόσμος με ανεξάντλητες δυνατότητες ανοίγεται, μέσα από ευέλικτες εφαρμογές και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Και ο οικισμός των Άσπρων Σπιτιών χαράσσει τον δρόμο για ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο αύριο.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ!

Use Cases

Use Cases
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies