Ενεργειακά Έργα

Άγιος Νικόλαος CCGT, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 826 MW

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα Ανοικτού Κύκλου 740MW, Tobruk Λιβύη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 192MW, Takoradi

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης GIS 400kV / 150kV Κορίνθου

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα LPG 200MW, Γκάνα (Fast-Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα συμπαραγωγής διπλού καυσίμου ισχύος 110MW, Λιουμπλιάνα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Υβριδικό Έργο Παραγωγής Ενέργειας Εκτός Δικτύου 7,5 MW, Νιγηρία (Fast Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για 10 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γκάνα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies