Ενεργειακά Έργα

Μονάδα φυσικού αερίου σε ανοικτό κύκλο ισχύος 368 MW, Hassi R’mel - Αλγερία

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 1642,6 MW, Al Anbar – Ιράκ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

24 κινητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Fast Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 143 MW, Ζάρκα (Add On)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου 146 MW, Ζάρκα (Fast Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

6 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Αλγερία (Fast Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Υπηρεσίες Συντήρησης για την ΑΗΣ Λαυρίου Μονάδα V, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 378 MW

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για την Korinthos Power S.A., Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 437 MW

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies