Υποδομές

Θαλάσσιες Εργασίες Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Σαμψούντας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποδομές

Κατασκευή Οδού Καναβάρι - Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας) - Β' Φάση

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για 10 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γκάνα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

2 αεριοστροβιλικές μονάδες τύπου TURBOMACH TITAN 130, Ελλάδα (Fast Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

10 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γκάνα (Fast Track)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Πλήρεις Υπηρεσίες Συντήρησης του εργοστασίου Αλουμίνιο της Ελλάδος

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποδομές

Σιδηροδρομικό Έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

Υπηρεσίες Συντήρησης για την ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 811 MW

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies