Ενεργειακά Έργα

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 870MW, Σαμψούντα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα IV, 300 MW, με καύσιμο λιγνίτη, Μεγαλόπολη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Καρδιάς, Μονάδα III & IV, με καύσιμο λιγνίτη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα III, Μεγαλόπολη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Μονάδα I, II, III & IV, με καύσιμο λιγνίτη, Κοζάνη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Μονάδες I & II, 300 MW έκαστη, με καύσιμο λιγνίτη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Μονάδα III & IV, 300 MW έκαστη, με καύσιμο λιγνίτη, Κοζάνη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενεργειακά Έργα

ΑΗΣ Φλώρινας, Μονάδα I, 330 MW, με καύσιμο λιγνίτη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies