Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης GIS 400kV / 150kV Κορίνθου

Περιγραφή

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κόρινθος

ΤΟΜΕΑΣ

Ενεργειακά Έργα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άλλα

ΕΝΑΡΞΗ

2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

Περίληψη έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Κόρινθο και αποτελεί ένα από τα βασικά έργα του «Διαδρόμου Β» της Επέκτασης του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο. Το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τα έργα του «Διαδρόμου Α», θα άρουν πλήρως τον κορεσμό του δικτύου της Πελοποννήσου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» (“Τurn-key”) του ΚΥΤ GIS 400kV / 150kV Κορίνθου, το οποίο θα διαθέτει εξοπλισμό GIS 400kV & 150kV εγκατεστημένο εντός κτηρίων, δύο αυτομετασχηματιστές 400/150/30kV, 280/280/60MVA έκαστος, με τα αντίστοιχα συγκροτήματα αυτεπαγωγών 30kV, 50MVAr εκάστη, υπαίθριας εγκατάστασης και αυτόματο ψηφιακό σύστημα προστασίας και ελέγχου.

Επιπλέον της κατασκευής του έργου, περιλαμβάνεται και σύμβαση συντήρησης του ψηφιακού συστήματος ελέγχου και προστασίας του ΚΥΤ για δέκα (10) έτη, μετά την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

Η διάρκειά του έργου θα είναι 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 147KB

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Protos Energy Recovery Facility Project

Η MYTILINEOS αναλαμβάνει την κατασκευή του μεγαλόπνοου έργου Protos Energy Facility, στη Μεγάλη Βρετανία. Η ανάθεση σε κοινοπραξία με επικεφαλής τη MYTILINEOS του έργου Protos Energy Facility στη Μεγάλη Βρετανία, αποτελεί ισχυρή απόδειξη και αναγνώριση της ικανότητας της εταιρείας να αναλαμβάνει πολύπλοκα, υψηλών τεχνικών απαιτήσεων έργα τύπου EPC, ακόμα και στις πλέον προηγμένες και ανταγωνιστικές αγορές.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies