2 αεριοστροβιλικές μονάδες τύπου TURBOMACH TITAN 130, Ελλάδα (Fast Track)

Περιγραφή

ΠΕΛΑΤΗΣ

Δ.Ε.Η.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελλάδα

ΤΟΜΕΑΣ

Ενεργειακά Έργα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανοιχτού / Συνδυασμένου Κύκλου

ΕΝΑΡΞΗ

2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένα

Περίληψη έργου

Ανάληψη της συνολικής μελέτης, προμήθειας και κατασκευής δύο (2) καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων τύπου TURBOMACHTITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 13.060 KW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ Πάρου και ΑΣΠ Μυκόνου.

Tο έργο εκτελέστηκε με ταχεία διαδικασία εκτέλεσης (Fast-Track), με συνολικό χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης έως την εμπορική λειτουργία 31 ημέρες για την πρώτη μονάδα και 41 ημέρες για τη δεύτερη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 147KB

ΑΝΟΙΧΤΟΥ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Άγιος Νικόλαος CCGT, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 826 MW

Ο νέος σταθμός CCGT, ισχύος 826MW, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, και κατασκευάζεται στο Ενεργειακό Κέντρο της MYTILINEOS στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies