10 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γκάνα (Fast Track)

Περιγραφή

ΠΕΛΑΤΗΣ

Ameri Energy / Κυβέρνηση της Γκάνας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Γκάνα

ΤΟΜΕΑΣ

Ενεργειακά Έργα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανοιχτού / Συνδυασμένου Κύκλου

ΕΝΑΡΞΗ

2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένα

Περίληψη έργου

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης 10 κινητών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου General Electric TM2500+, συμπεριλαμβανομένων των κινητών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), συνολικής ισχύος 256 MW σε ISO συνθήκες, στo Takoradi, Γκάνα.

Το έργο κατασκευάστηκε από την Power Projects Limited, η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική του Ομίλου ΜΕΤΚΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 147KB

ΑΝΟΙΧΤΟΥ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Άγιος Νικόλαος CCGT, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 826 MW

Ο νέος σταθμός CCGT, ισχύος 826MW, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, και κατασκευάζεται στο Ενεργειακό Κέντρο της MYTILINEOS στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies