Γενικές Συνελεύσεις

23 Μαϊ 2005

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

Αρχείο Πρόσκλησης ΕΓΣ 23/05/2005 PDF131,1KB Αρχείο Αποφάσεων ΕΓΣ 23/05/2005 PDF112,3KB
24 Ιουν 2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

Αρχείο Πρόσκλησης ΕΓΣ 24/06/2004 PDF129,7KB Αρχείο Αποφάσεων ΕΓΣ 24/06/2004 PDF114,1KB
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies