Γενικές Συνελεύσεις

30 Μαϊ 2006

A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρχείο Πρόσκλησης Α' ΕΓΣ 30/05/2006 PDF126,5KB Αρχείο Αποφάσεων Α΄ ΕΓΣ 30/05/2006 PDF110,3KB
16 Μαϊ 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

Αρχείο Πρόσκλησης ΕΓΣ 16/05/2006 PDF129,7KB Αρχείο Αποφάσεων ΕΓΣ 16/05/2006 PDF118,3KB
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies