Μέγεθος κειμένου + -
Όραμα και Εταιρικές αξίες

Όραμα και Εταιρικές αξίες

Όραμα

Αρχή μας είναι η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη της Εταιρείας μας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους μετόχους μας.

Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή τη θέση μας ως ο κυρίαρχος ανεξάρτητος παραγωγός Ενέργειας στην Ελλάδα και ως μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή εταιρεία στη βαριά βιομηχανία της Μεταλλουργίας, των Έργων EPC, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Εταιρικές Αξίες

Το Σύστημα Διακυβέρνησης της απόδοσης της Εταιρείας διέπεται από κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, και από τις αξίες της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ως εξής:


Πυραμίδα αξιών

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies